Acasă

Utilizatori Online

Avem 4 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Programul de Masterat "Inginerie şi Managementul Calităţii" este orientat spre  instruirea absolvenţilor ciclului licenţă în domeniile metrologie, standardizare şi evaluare a conformităţii produselor, precum şi în domeniul proiectării, implementării şi gestionării sistemelor de management al calităţii.

Finalităţile masteratului sunt direcţionate spre dezvoltarea competenţelor absolvenţilor privind gestionarea armonioasă a afacerilor şi creării suportului normativ, metodologic şi instituţional pentru asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor, protecţiei consumatorilor şi circulaţiei libere a produselor la nivel regional şi internaţional.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor în program sunt utilizate:

  • laboratoarele UTM (facultăţile de Energetică, Tehnologie şi Management în Industria Alimentară) şi a Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM);
  • bibliotecă bogată de cărţi (inclusiv una virtuală) de specialitate (majoritatea reprezintă ultimele ediţii ale cărţilor editate în Europa şi SUA);
  • două săli echipate cu calculatoare performante dotate cu toate facilităţile necesare (inclusiv Internet);
  • ultimele versiuni ale sistemelor software de calcul şi modelare.

Masteranzii sunt organizaţi astfel încât pregătirea teoretică şi practică să fie cât mai eficientă şi legată de cerinţele pieţei forţei de muncă. Potenţialul didactico-ştiinţific antrenat în predare asigură instruirea specialiştilor în domeniul Inginerie şi Managementul Calităţii, conform cerinţelor naţionale şi europene în domeniu.

În formarea specialiştilor sunt implicaţi specialişti de frunte din mediul universitar moldav şi european (UTM, Universitatea de Stat din R.Moldova, Universitatea din Craiova), din cadrul Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, Direcţiei Generale Infrastructura Calităţii (Ministerul Economiei şi Comerţului) precum şi experţi din producere, ceea ce permite coordonarea programelor educaţionale în domeniu din mai multe ţări şi universităţi.

Durata întregului program de masterat „Inginerie şi Managementul Calităţii” este de 1,5 ani şi începe la 1 septembrie a fiecărui an.

Studiile sunt structurate în patru module (trimestre): trei teoretice şi ultimul practic. După parcurgerea primului an, masteranzii vor beneficia de trei luni (septembrie-noiembrie) de activităţi de cercetare – perfectarea tezei de master. Susţinerea tezei are loc în luna decembrie (schiţa distribuţiei în timp a activităţilor).

La absolvirea programului, masteranzii vor obţine titlul de Master cu specializarea Inginerie şi Managementul Calităţii.

 
 

Noutăţi