Acasă Înmatricularea 2009 Alte informaţii

Utilizatori Online

Avem 28 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 


Alte informaţii

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere pe universitate, se fac publice prin afişare, precum şi pe site-urile "Inginerie şi Managementul Calităţii" şi "Universitatea Tehnică a Moldovei".

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie gratuit acestora, pe baza actelor de identitate, în cel mai scurt timp şi necondiţionat.

Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Rezultatul rezolvării contestaţiilor se anunţă în cel mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a cererii.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la învăţământul superior de masterat în baza rezultatului concursului începând cu prima zi a anului universitar, prin decizia Rectorului universităţii. Grupele academice pe programe de masterat şi limbi de studii se vor forma cu un număr de cel puţin 15 persoane. În cazul în care grupele nu se vor forma, persoanelor înmatriculate li se va propune înscrierea la un alt program de masterat.

 
 

Noutăţi