Acasă Plan de învăţământ Tehnologii Informaţionale în Business

Utilizatori Online

Avem 8 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 
CHICIUC Andrei

conf. dr. ing.


Disciplini predate:

Tehnologii Informaţionale în Business
Sisteme computerizate de măsurare

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


 

Studii:

1994-1997: (doctorand) Universitatea "Politehnica" Bucureşti, Specializarea Măsurări Electrice.
1989-1994: (student) Universitatea Tehnică a Moldovei, Specialitatea Acţionări Electrice şi Automatizarea Proceselor Tehnologice.
1985-1989: (elev) Colegiul Naţional de Vinificaţie şi Viticultură din Chişinău, Specialitatea Exploatarea utilajelor automate în industria alimentară.

Stagii de perfecţionare:

1. Universitatea "Politehnica" Bucureşti, România
2. Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate, Lyon, Franţa
3. Institutul Regal de Tehnologie, Suedia

Experienţă profesională:

2000 – conferenţiar Catedra Electromecanică, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM);
1999 – lector-superior UTM;
1994 – lector-asistent UTM.

Activităţi de cercetare:

Participant la circa 10 proiecte de cercetare-dezvoltare, din care menţionez:
2004 – prezent: responsabil instituţional al proiectului "Proiectarea, implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii conform cu standardul ISO 9000:2000 la U.T.M.";
2004: Expert al sectorului Educaţie în Proiectul UNDP/GEF "Estimarea Necesităţilor Naţionale pentru fortificarea Capacităţilor";
2003: Expert în Proiectul "Susţinerea Tehnică a Sistemului Electric din Europa de Sud-Est", Activitatea MOL-2601, "Politici de Conservare a Energiei. Stategii de Dezvoltare" ;
2002-2003: Expert în Proiectul "Schimbarea Climei", Proiect UNDP/GEF Moldova MOL97/G31;
2000-2003: membru al echipei proiectului "Estimarea potenţialului eolian al Republicii Moldova"
1997-1999: participant în Proiectul TEMPUS CP 00020-96 (France, Belgium, Moldova).


Alte activităţi:

2006 – prezent: şef Departamentul de Management al Calităţii, U.T.M.;
2003-2006: şef-adjunct, Departamentul Didactico-Metodic al U.T.M.;
2002-2006: responsabil de implementare a sistemului de credite transferabile (ECTS) la U.T.M.;
1999 prezent: vice-director, Centrul Universitar "Energie plus";
1998 prezent: secretar, Consiliul Facultăţii de Energetică.

Realizări pe WEB:


Publicaţii:

Peste 60 articole ştiinţifice, 3 cursuri de lecţii, o monografie, dintre care menţionez:
1. Chiciuc A., Sobor I., Sistemul Internaţional de Unităţi. Ghid de utilizare, 4,75 ct, UTM, 2004.
2. Blaja V., Chiciuc A., Tehnica Digitală şi Microprocesoare. Ciclu de prelegeri, 266 pag., UTM, 2004.
3. Chiciuc A., Sobor I., Dudun N., Ghertescu C., Potential use of solar energy in R. Moldova and medium aspect, Symposia Professorum, ULIM, October, Chisinau, 2003.
4. Todos P., Sobor I., Ungureanu D., Chiciuc A., Pleşca M., Renewable energy. Feasibility study. Publishing House “CartDisact”, 158 p., Chisinau, 2002 (In English and Rumanian).
5. Chiciuc A., Sobor I., Sistem software de evaluare a potenţialului energetic eolian, Symposia Professorum, ULIM, Chişinău, 2002.
6. Todos P., Sobor I., Chiciuc A., Grosu M., Processing Result of Wind Raw Data on the territory of Republic of Moldova, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, tom XLVIII (LII), fasc. 5C, p. 301-307, Iaşi, România, 2002.
7. Chiciuc A., Chiciuc V., Aspecte ale programării sistemelor de achiziţii de date utilizând softul LabVIEW, Symposia Professorum, ULIM, Chisinau, 2002.
8. Todos P., Sobor I., Chiciuc A., Reduction of the GHG based on the renewable energy sources implementation, Proceedings, 11th National Conference on Electric Drives, PH. Galaţi, România, October 10-12, 2002.
9. Chiciuc A., Corj V., INFORMATICA. Ghid de utilizare a calculatorului PC, UTM, Chişinău, 2001.
10.
Golovanov C., Albu M., Golovanov N., Todos P., Chindris M., Chiciuc A., Ştefănescu C., etc, Probleme moderne de măsurare în electroeneregică, Editura Tehnica, 800 pag, Bucureşti, 2001.
11.
Chiciuc A., Golovanov C., Nitu S., Sistem pentru măsurarea calităţii energiei în regim deformant, Electrotehnică, Electronică şi Automatică, Volumul 46, nr. 5-6, Bucureşti, 1998.
este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este
 
 

Noutăţi