Acasă Profesori titulari

Utilizatori Online

Avem 35 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 
TODOS Petru
   

prof. dr. ing.


Disciplini predate:

Instrumentaţie şi metode de analiză chimice, fizico-chimice şi biologice
Evaluarea impactului de mediu

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


 

Studii, stagii şiinţifice şi profesionale:

1949-1959: Şcoala secundară generală.
1959-1964: Universitatea de Stat din Moldova – Institutul Politehnic din Chişinău, inginer electromecanic (maşini şi aparate electrice).
1968-1971: Doctorantura cu frecvenţă la zi, Institutul de Energetică (Universitatea de Energetică) din Moscova.
1976: Stagiere ştiinţifică la Şcoala superioară de ingineri din Moscova.
1979: Stagiere ştiinţifică la Universităţile din Brno, Bratislava şi Praga (Cehoslovacia).
1982: Stagiere ştiinţifică la Universitatea de Energetică din Moscova.
1997: Stagiere didactică şi ştiinţifică la Şcoala Superioară de Telecomunicaţii din Lille (Franţa) şi Universitatea Hertfordchire din Marea Britanie.
1998: Stagiere la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lyon şi Facultatea Politehnică din Mons (Belgia).
2001: Stagiere la Institutul Naţional Politehnic din Toulouz.

Activitate profesională:

1964-1965: Inginer la Uzina constructoare de echipament electric din Riga (Letonia).
1966-1968: Universitatea Tehnică a Moldovei, asistent la catedra "Maşini Electrice"

1969-1971: doctorand, Cercetător ştiinţific, Universitatea de Energetică din Moscova.
1972-1987: Asistent, lector superior, conferenţiar la catedra "Electrificare a agriculturii şi acţionări electrice", Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).
1988-1997: Conferenţiar catedra "Electromecanică", UTM.
1993 prezent: Profesor la catedra "Electromecanică", UTM.


Activitate administrativă:

1974-1980: prodecan al facultății de Energetică, UTM.
1980-1986: şef al catedrei "Electrificarea agriculturii şi acţionării electrice", UTM.
1990-1993: şef al catedrei "Electromecanică", UTM.
1993 prezent: Prim-prorector al Universităţii Tehnice a Moldovei.

Titluri didactice şi ştiinţifice:

1972 – Doctor în ştiinţe tehnice, conferit de Consiliul ştiinţific al Institutului de Energetică din Moscova.
1975 – Conferenţiar universitar, conferit de Comisia Superioară de Atestare a U.R.S.S.
1994 – Profesor universitar, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova.

Activităţi de cercetare:

1980-1982: conducător ştiinţific la tema "Sistem de alimentare autonomă cu energie al unui punct de protecție antigrindină", beneficiar – Comitetul GOSHIDRO-METEO al URSS.
1985-1990: conducător ştiinţific la compartimentul "Elaborarea de echipamente speciale" al programului unional "Oceanul Mondial", beneficiar Comitetul pentru ştiinţă şi Tehnică al URSS.
1980-1992: conducător ştiinţific la mai multe contracte economice legate de elaborarea şi implementarea de echipamente legate de cercetarea diferitor fenomene în Oceanul Mondial.
1996-1998: conducător de echipă în proiectul TEMPUS-TACIS CP-00020-96 cu tema "Crearea unui centru de formare în domeniul surselor de energie renovabilă", proiect în cooperare cu Agenţia de Mediu a Franţei.
2001-2002: conducător de echipă în proiectul "Climate Change: Enabling Activity", expert naţional la elaborarea Raportului "Technology Needs Assissment and Development Priorities".

Publicaţii:

Publicaţii în reviste ştiinţifice, culegeri de lucrări şi rapoarte ştiinţifice – 78, monografii şi manuale – 12, invenţii – 5, lucrări metodice – 14.

Monografii şi manuale publicate:

1. Maşini de curent continuu pentru instalaţii subacvatice. Ediţia "Energia", Moscova, 1976, 17c.t., (în limba rusă)
2. Agenda electricianului. Editura "Cartea Moldovenească", Chişinău, 1984, 19c.t., (în limba rusă).
3. Modelarea şi simularea pe calculator analogic. Ciclu de prelegeri. Editura U.T.M., 1996, Chişinău, 114 p.
4. Programarea pe calculatoare personale. Editura "Tehnica", Chişinău, 1997, 308 p.
5. Baze de date. Programare în Basic IV. Editura "Tehnica", Chişinău, 1996, 338 p.
6. Elementele sistemelor de acționare electrică. Ciclu de prelegeri, Editura U.T.M., Chişinău, 1997, 112 p.
7. Senzori şi traductoare. Editura "Tehnica", Chişinău, 1998, 236 p. (Cartea a fost pregătită în colaborare cu d-na profesoara C. Golovanov de la Universitatea Politehnica, Bucureşti).
8. Comanda numerică cu maşina asincronă. Editura ICPE, Bucureşti, 1998, 193 p. (Lucrarea a fost pregătită în colaborare cu d-nii profesori M.Covrig şi V.Navrapescu de la Universitatea Politehnica, Bucureşti).
9. Surse regenerabile de energie. Editura "Tehnica-info", Chişinău, 1999, 434p.
10. Acţionarea electrică de curent continuu, Editura PRINTECH, 1999, 242 p. (Lucrarea a fost pregătită în colaborare cu d-nii profesori V.Navrapescu, M.Covrig, M.Popescu de la Universitatea Politehnica, Bucureşti).
11. "Probleme moderne de măsurare în electroenergetică". Editura "Tehnica", Bucureşti, 2001, 803 p. (Lucrarea a fost pregătită în colaborare cu un grup de profesori de la Universitatea Politehnica, Bucureşti).
12. "Energia Regenerabilă. Studiu de fezobilitate", Chişinău, 2002, 157 p. (Lucrarea a fost elaborată sub egida Ministerului Ecologiei, Construcţiei şi Dezvoltării Teritoriului, publicaţie în două limbi: română şi engleză).
este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este
 
 

Noutăţi