Acasă

Utilizatori Online

Avem 17 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Pedagogie şi psihologie

 

Profesori titulari

GUŢU Vladimir


Scopul şi obiectivele cursului

Orientarea strategică a acestui document reglator este aceea de a stabili cadrul general al disciplinei “Pedagogie şi Psihologie”. Vor fi expuse conceptele, principiile, obiectivele, conţinutul, tehnicile educaţionale. Această abordare presupune reflecţii temeinice la ceea ce se doreşte de obţinut prin predarea-învăţarea disciplinei date şi la o explorare în comun a unora din problemele-cheie a căror rezolvare poate duce la formarea eficientă a masteranzilor în vederea predării şi realizării cercetării în învăţământul universitar.


Activităţi didactice

Prelegeri: 12 ore.
Seminare: 2 ore.
Credite: 2.

Conţinutul prelegerilor

 1. Statutul şi obiectul pedagogiei şi psihologiei învăţământului universitar. 2 ore.
 2. Legităţile generale ale dezvoltării. Psihologia personalităţii. Psihologia formării profesionale. Psihologia instruirii. 2 ore.
 3. Învăţământul universitar din Republica Moldova: tendinţele dezvoltării. Universitatea de Stat din Moldova. 2 ore.
 4. Teleologia. Teoria obiectivelor educaţionale. Taxonomiile pedagogice. 2 ore.
 5. Teoria şi metodologia curriculumului universitar. 2 ore.
 6. Conceptul curriculum-ului universitar: principiile de proiectare şi organizare. 2 ore.
 7. Tehnologiile pedagogice în cadrul învăţământului universitar. 2 ore.
 8. Teoria şi metodologia evalurării în învăţământul universitar. 2 ore.
 9. Managementul schimbării şi managementul educaţional în cadrul învăţământului universitar. 1 oră.
 10. Cadrele didactice universitare: funcţii, competenţe, cvalimetria pedagogică. 1 oră.
 11. Comunicarea umană: forme, niveluri, domenii. 1 oră.
 12. Pedagogia comunicării: elemente, limbaj, contexte. 1 oră.

Conţinutul seminarelor

 1. Teoria şi metodologia curriculumului universitar. 2 ore.
 2. Conceptul curriculum-ului universitar: principiile de proiectare şi organizare. 2 ore.
 3. Pedagogia comunicării: elemente, limbaj, contexte. 2 ore.

Bibliografie

 1. Vladimir Guţu şi alţii „Teoria şi metodologia curriculum-ului universitar”, CEP, USM, 2003
 2. Vladimir Guţu, „Proiectarea didactică în învăţămîntul superior”, CEP, USM, 2007
 3. Vl. Guţu, L. Posţan, „Didactica pentru adulţi”, CEP, USM, 2007
 4. Vl. Guţu şi alţii „Integrarea ştiinţei şi învăţămîntului superior”, CEP, USM, 2007
 5. Педагогика и психология высшей школы/под редакцией проф. М.В. Булановой-Топорковой, Ростов-на-Дону, Феникс, 2006
 6. C. Platon. Evaluarea în învăţămîntul universitar. Chişinău, 2004.
 7. C. Platon. Introducere în psihodiagnostic (metode de cercetare şi evaluare în psihologie şi pedagogie). Tehnica-info, Chişinău, 2003.
 8. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – Москва: Из-во Аспект-Пресс, 1995
 9. Teoria şi metodologia curriculum-ului universitar. Chişinău: CEP USM, 2003
 10. Педагогика и психология высшей школы. /Под ред. проф.Булановой-Топорковой М.В. – Ростов –на- Дону: Из-во Феникс, 2006
 11. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. –Минск: Из-во БГУ, 1981
 12. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. - Москва: Из-во МГУ, 1985.
 
 

Noutăţi