Acasă

Utilizatori Online

Avem 33 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Metrologia în contextul globalizării economiei şi comerţului

 

Profesori titulari

HANGANU Elena


Scopul şi obiectivele cursului

Scopul disciplinei "Metrologia în contextul globalizării economiei şi comerţului" constă în familiarizarea studenţilor de la masteratul "Inginerie şi managementul calităţii" cu elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de metrologie în Republica Moldova, realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului, procesului tehnologic de realizare, producerii, consumării şi asigurării metrologice, orientate spre obţinerea unei calităţi superioare şi a unei securităţi respective a produsului de eficientă înaltă economică pentru producător şi consumator.

Obiectivul principal al disciplinei constă în crearea cunoştinţelor şi deprinderilor utilizării documentelor normative în domeniul metrologiei în practică.


Activităţi didactice

Prelegeri: 12 ore.
Seminare: 2 ore.
Credite: 2.

Conţinutul prelegerilor

 1. Noţiunea şi obiectul disciplinei. Rolul şi problemele metrologiei legale în economia naţională. Înlăturarea barierelor tehnice în calea comerţului. Ridicarea nivelului calitativ al activităţii de metrologie. Armonizarea cadrului legislativ cu cerinţele europene. Terminologie. 2 ore.
 2. Convenţia metrului. Etape de dezvoltare. Scopul fondării. Ţările semnatare. Sistemul Internaţional (SI). Principii metodologice. Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi. Convenţia de recunoaştere reciprocă a etaloanelor naţionale. 2 ore.
 3. Convenţia internaţională de metrologie legală. Scopul fondării. Crearea Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală (OIML). Conferinţa internaţională de metrologie legală. 2 ore.
 4. Politica Metrologică Naţională, actul care o stabileşte. Promovarea politicii metrologice naţionale. Organismul Naţional de Metrologie. Atribuţiile SNM. Obiectivele şi căile de realizare. Strategia de asigurare a uniformităţii şi corectitudinii măsurărilor. Mijloace de realizare a politicii. 2 ore.
 5. Directiva europeană despre mijloacele de măsurare – Directiva "MID". Principiile "Noii Abordări". Evoluţia noilor directive. Armonizarea legislativă. Plasarea pe piaţă doar a mijloacelor de măsurare conforme. Aplicarea voluntară a standardelor armonizate. Obiectivele "MID". Cerinţe esenţiale. Programe de încercări. Organisme notificate. Marcajul CE. 2 ore.
 6. Legea metrologiei a Republicii Moldova. Actele normative ce prevăd aplicarea "Legii metrologiei". Necesitatea elaborării. Dispoziţii generale. Scopurile. Prevederile. Unităţile de măsură. Mijloacele de măsurare. Controlul şi supravegherea metrologică de stat. Obligaţiunile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei. Răspunderea pentru încălcarea Legii metrologiei. 2 ore.
 7. Colaborarea regională şi internaţională. Acorduri internaţionale. Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală (OIML). Organizaţia de cooperare a institutelor metrologice a statelor Europei Centrale şi de Est (COOMET). Organizaţia de colaborare Euro-Asiatică a statelor membre CSI în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării (EASC). Colaborarea institutelor naţionale de metrologie din Europa (EUROMET). WELMEC. ILAC. ISO. Acordul MRA. Acordul TBT. Acordul MAA. 2 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. Legea metrologiei a Republicii Moldova. Actele normative ce prevăd aplicarea "Legii metrologiei". Necesitatea elaborării. Dispoziţii generale. Scopurile. Prevederile. Unităţile de măsură. Mijloacele de măsurare. Controlul şi supravegherea metrologică de stat. Obligaţiunile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei. Răspunderea pentru încălcarea Legii metrologiei. 2 ore.

Bibliografie

 1. Acordul European de Cooperare, Comisia Europeană a UE, 2005.
 2. Legea nr. 222-XVI "Lege pentru modificarea si completarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995".
 3. Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995.
 4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 356 din 23.04.2005 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană.
 5. "Законодательная и прикладная метрология", ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы, "ВНИИМС", Москва 2005.
 6. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1169 din 29.09.2003 "Programul de dezvoltare a Sistemului Naţional de Etaloane, pe anii 2003-2008".
 7. Strategia naţională de dezvoltare a infrastructurii calităţii Republicii Moldova pe termen lung, Serviciul Standardizare şi Metrologie, Chişinău, 2005.
 8. Sistemul de management al calităţii al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, INSM.
 9. Reconnaissance mutuelle des etalons nationaux de mesure et des certificats d’etalonnage et de mesure emis par les laboratories nationax de metrologie, Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi, Franţa, 2005.
 10. www.bipm.org
 11. www.oiml.org
 12. www.coomet.org
 13. www.standard.md
 14. www.utm.md/metrolog
 
 

Noutăţi