Acasă Plan de învăţământ Tehnologii Informaţionale în Business

Utilizatori Online

Avem 3 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Tehnologii Informaţionale în Business

 

Profesori titulari

CHICIUC Andrei


Scopul şi obiectivele cursului

Cursul "Tehnologii Informaţionale în Business" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare şi de bază, necesare în cadrul profesional.

Studiul disciplinei "Tehnologii Informaţionale în Business" îşi propune familiarizarea masteranzilor cu elemente de baza ale noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie utilizate în gestionarea şi managementul afacerilor.

Programul prevede analiza comparativă şi studiul detailat a mai multor sisteme informaţionale utilizate în activitatea managerială, financiară (contabilă), bancară şi de cercetare. Software-ul utilizat / studiat va acoperi practic toată gama de activităţi a unui specialist contemporan în domeniu.

Unul dintre obiectivele principale ale cursului este familiarizare masteranzilor cu tehnicile moderne de gestiune şi organizare a activităţilor agenţilor economici, utilizând calculatorul personal dotat cu sisteme software performante.


Activităţi didactice

Prelegeri: 24 ore.
Seminare: 8 ore.
Credite: 4.

Conţinutul prelegerilor

 1. Marketingul prin Internet şi importanţa lui în afaceri. Marketing prin e-mail. Reclame şi anunţuri publicitare. Schimburi de banere şi legături. Ziare electronice. Promovare off-line şi on-line. 2 ore.
 2. Branding: Tehnologii de realizare şi promovare. Definirea Brandului. Tendinţe de globalizare a mărcilor. Instrumentaţie pentru realizarea Brandului. Promovarea brandurilor. 4 ore.
 3. Business Plan şi Business Prognos. Definirea Business Planului şi etapele de elaborare a lui. Analiza SWOT. Situaţii nedeterminate în activitatea economică. Evenimente. Probabilităţi. Caracteristici temporare ale afacerii. Utilizarea formulelor. Interdependenţa variabililor. Elaborarea şi modelarea unor situaţii economice (financiare) nedeterminate. Evaluarea: gradului de risc, nivelului de nedeterminare şi a eficacităţii afacerii modelate. 4 ore.
 4. E-Business şi Promovarea pe WEB. Principii de organizare a reclamelor pe WEB. Importanţa şi tehnicile de realizare a banerelor (animaţiilor pe WEB). Managementul operaţional al dezvoltării unui site pe Internet. E-Business - un nou mod strategic de afaceri. 2 ore.
 5. Managementul proiectelor cu Microsoft Project. Tehnici de management de proiect. Managementul proiectelor cu Microsoft Project. Facilităţi avansate. Familia Microsoft Project. Arhitectura sistemului. 4 ore.
 6. WEB Design. Editoare HTML. Coduri HTML. Lucrul cu tabelele. Marcaje CSS. Principii de organizare vizuală. Crearea, inserarea şi editarea hyperlink-urilor. Fonturi pe WEB. Folosirea culorilor. Web desing. 6 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. Branding: Tehnologii de realizare şi promovare. Definirea Brandului. Tendinţe de globalizare a mărcilor. Instrumentaţie pentru realizarea Brandului. Promovarea brandurilor. 2 ore.
 2. Business Plan şi Business Prognos. Definirea Business Planului şi etapele de elaborare a lui. Analiza SWOT. Situaţii nedeterminate în activitatea economică. Evenimente. Probabilităţi. Caracteristici temporare ale afacerii. Utilizarea formulelor. Interdependenţa variabililor. Elaborarea şi modelarea unor situaţii economice (financiare) nedeterminate. Evaluarea: gradului de risc, nivelului de nedeterminare şi a eficacităţii afacerii modelate. 2 ore.
 3. WEB Design. Editoare HTML. Coduri HTML. Lucrul cu tabelele. Marcaje CSS. Principii de organizare vizuală. Crearea, inserarea şi editarea hyperlink-urilor. Fonturi pe WEB. Folosirea culorilor. Web desing. 2 ore.

Bibliografie

 1. Teresa Luckey and Joseph Phillips, Software Project Management for dummies, 2006 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis.
 2. Гультяев А. К., MS Project 2002. Управление проектами. Самоучитель. - СПб.: КОРОНА принт, 2003.
 3. Sabin Gugora, Proiectarea siturilor WEB. Design şi funcţionalitate, Polirom, 2002
 4. Ned Snell, Teach Yourself to Create WEB Pages, Teora, 2001
 5. Экономическая Информатика, Под редакцией В.П.Косарева и Л.В.Еремина, МОСКВА, "ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА", 2002
 6. Mihai Roşcovan, Vasile Golovco, Veaceslav Bulat, Francising: Tehnică de Afaceri şi Oportunităţi pentru Antreprenori, – Ch.: PRAG-3, 2002.- 80 p.
 7. Ludmila Bilaş, Silvia Spătaru, Din start cu idei optime de afaceri, - Ch.: S.n. (Bons Offices), 2003, 71 p.
 8. Valentina Cortolomei, Corina Roman, Angela Solcan, Planificarea afacerii, - Ch.: S.n. (Bons Offices), 2003, 95 p.
 9. Abraham, B., & Ledolter, J. Statistical methods for forecasting. New York: Wiley. 2003.
 10. Bhote, K. R. World class quality. New York: AMA Membership Publications. 1998
 11. Christ, C. Econometric models and methods. New York: Wiley.. 1966
 12. Dahlquist, G., & Bjorck, A. Numerical Methods. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 2004
 13. Dempster, A. P. Elements of Continuous Multivariate Analysis. San Francisco: Addison-Wesley. 2001
 14. Gedye, R. A manager's guide to quality and reliability. New York: Wiley. 1998
 15. Harman, H. H. Modern factor analysis. Chicago: University of Chicago Press. 2000
 16. Klein, L. R. A textbook of econometrics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 2003
 17. Kotler, P., Managementul marketingului, Teora, 1997.
 18. Li Iakokka, Cariera managerului, Tokio, 2003.
 19. Lindman, H. R. Analysis of variance in complex experimental designs. San Francisco: W. H. Freeman & Co. 1994 Montgomery, D. C. Design and analysis of experiments. New York: Wiley. 2000.
 
 

Noutăţi