Acasă Graficul procesului de studii

Utilizatori Online

Avem 19 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Standardizarea naţională, internaţională şi europeană

 

Profesori titulari

LUSCALOV Nona


Scopul şi obiectivele cursului

Cursul "Standardizarea naţională, internaţională şi europeană" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care are ca scop familiarizarea masteranzilor specializaţi la catedra de Electromecanică şi Metrologie cu elementele fundamentale a principiilor şi metodologiei standardizării naţionale, internaţionale şi europene.

Cursul reflectă unele aspecte a concepţiei de dezvoltare a infrastructurii calităţii din Republica Moldova, descrie cadrul legislativ şi instituţional al activităţilor de standardizare şi reglementare tehnică în Republica Moldova, precum şi activitatea de standardizare la nivel european şi internaţional, principalele organisme de standardizare internaţionale (ISO, IEC) şi europene (CEN, CENELEC, ETSI), precum şi direcţiile generale de activitate a acestor organisme.

Programul cursului răspunde nevoilor economiei naţionale privind formarea unor specialişti capabili să utilizeze standardele, inclusiv ca instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici.


Activităţi didactice

Prelegeri: 14 ore.
Seminare: 2 ore.
Credite: 2.

Conţinutul prelegerilor

 1. Principiile şi metodologia standardizării naţionale. Concepţia infrastructurii calităţii. Cadrul legislativ a activităţii de standardizare şi reglementare tehnică în Republica Moldova. Modul de instituire şi activitatea comitetelor tehnice naţionale de standardizare. Categoriile documentelor normative în domeniul standardizării. 4 ore.
 2. Acorduri interstatale în domeniul standardizării şi colaborarea regională în cadrul EASC. Aplicarea standardelor interstatale şi standardelor altor ţări în calitate de standarde naţionale. 2 ore.
 3. Organizaţia internaţională de standardizare (ISO) şi Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC). Standardele şi publicaţiile ISO. 2 ore.
 4. Colaborarea ISO/CEI cu CEN/CENELEC. Votul paralel CEI/CENELEC. Structura şi regulile de redactare a standardelor internaţionale. Adoptarea standardelor internaţionale în calitate de standarde naţionale. 1 oră.
 5. Standardizarea şi politica europeană. Rolul standardizării. Structuri de standardizare europeană (CEN, CENELEC, ETSI, CEE-ONU). 1 oră.
 6. Procedura legislativă a comunităţii europene. Evoluţia concepţiei europene asupra reglementărilor şi standardelor. Principiile de bază ale Noii abordări; Proceduri de evaluare a conformităţii şi marcajul CE; Descrierea unei directive – tip de “noua abordare”; Adoptarea standardelor europene în calitate de standarde naţionale. 2 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. Principiile şi metodologia standardizării naţionale. Concepţia infrastructurii calităţii. Cadrul legislativ a activităţii de standardizare şi reglementare tehnică în Republica Moldova. Modul de instituire şi activitatea comitetelor tehnice naţionale de standardizare. Categoriile documentelor normative în domeniul standardizării. 1 oră.
 2. Standardizarea şi politica europeană. Rolul standardizării. Structuri de standardizare europeană (CEN, CENELEC, ETSI, CEE-ONU). 1 oră.

Bibliografie

 1. Legea Republicii Moldova cu privire la standardizare nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu toate modificările şi completările.
 2. Legea Republicii Moldova privind activitatea de reglementare tehnică nr.420-XVI din 22.12.2006.
 3. Legea Republicii Moldova privind securitatea generală a produselor nr.422 –XVI din 22.12.2006
 4. Hotărârea Guvernului nr.702 din 04.06.2002 privind trecerea la standardizarea voluntară.
 5. Hotărârea Guvernului nr.873 din 30.07.2004 privind aprobarea Programului Naţional de elaborare a reglementărilor tehnice.
 6. Hotărârea Guvernului nr.859 din 31.07.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova.
 7. CBP 1-2:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare (înlocuieşte SM 1-1).
 8. CBP 1-3:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene. (înlocuieşte SM 1-3).
 9. CBP 1-4:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Forma de prezentare a standardelor moldovene. (înlocuieşte SM 1-4).
 10. CBP 1-5:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Structura, redactarea şi conţinutul standardelor moldovene (înlocuieşte SM 1-5).
 11. CBP 1-7:2007 Principiile şi metodologia standardizării . Prestandarde naţionale. Dispoziţii generale (Elaborat prima dată).
 12. CBP 1-8:2008 Principiile şi metodologia standardizării. Referinţe la standarde în reglementări tehnice. Principii generale şi metode de referinţă (Elaborat prima dată).
 13. CBP 1-9:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Elaborarea standardelor de firmă (înlocuieşte SM 1-9).
 14. CBP 1-12:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Adoptarea standardelor internaţionale ca standarde şi prestandarde naţionale (înlocuieşte SM 1-12).
 15. CBP 1-13:2007 Reglementări tehnice. Principii generale (înlocuieşte SM 1-13).
 16. CBP 1-20:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Adoptarea standardelor altor ţări ca standarde naţionale.(înlocuieşte SM 1-20).
 17. CBP 1-21:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Adoptarea standardelor europene ca standarde şi prestandarde naţionale (înlocuieşte SM 1-21).
 18. Statutul ISO şi directivele ISO.
 19. Acordul privind obstacolele tehnice în calea comerţului WTO/TBT.
 20. Ghidul CEN/CENELEC 10, Ghidul CEN/CENELEC 12.
 21. Cristopher Broholme, Maria Cernobrovciuc. Universul standardelor naţionale şi internaţionale. Proiectul Politica Comercială a Moldovei, Chişinău, 2001.
 22. Nona Luscalov. Monografie "Standardizare" (studiu comparativ a principiilor de standardizare şi evaluare a conformităţii în Comunitatea Europeană şi Republica Moldova ), proiectul TACIS. Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare, Chişinău, 2002.
 23. Buletinul de Standardizare. Ediţie specială consacrată Zilei mondiale a standardelor. Chişinău, 2006.
 24. Международные и региональные организации по стандартизации и качеству продукции. Справочник, Москва, Издательство Стандартов, 1990.
 
 

Noutăţi