Acasă

Utilizatori Online

Avem 29 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Instrumentaţie şi metode de analiză chimice, fizico-chimice şi biologice

 

Profesori titulari

VEREJAN Ana
TODOS Petru


Scopul şi obiectivele cursului

Cursul "Instrumentaţie şi metode de analiză chimice, fizico-chimice şi biologice" conţine baza teoretică a metodelor de analiză şi este destinat masteranzilor pentru însuşirea noţiunilor analitice, care ar contribui la formarea profesională, completând cunoştinţele controlului analitic al calităţii.

Însuşirea cursului propus ar dezvolta baza teoretică precum şi cea practică prin cunoaşterea noţiunilor clasice fundamentale de analiză chimică şi fizico-chimică (instrumentală). Programul propus a cursului este aranjată pentru ca tânărul masterand să priceapă cerinţele realizării controlului analitic. Să poată lua în comparaţie valorile determinate cu cele standarde, să poată alege metoda mai convenabilă şi informativă pentru determinarea unor sau altor parametri analitici caracteristici ai controlului calităţii, să poată cunoaşte nu numai realizarea proceselor analitice dar şi utilajul necesar pentru obţinerea rezultatelor informative.

Domeniile de utilizare ale metodelor propuse pot fi destul de vaste: în industria alimentară pentru aprecierea calităţii alimentelor; în ecologie pentru determinarea şi identificarea poluanţilor; în medicină pentru analiza soluţiilor biologice etc.

Scopul acestui curs tocmai este pentru formarea profesională a inginerului licenţiat în domeniul gestionării analitice a calităţii.


Profesori titulari

Prelegeri: 30 ore.
Seminare: 10 ore.
Credite: 6.

Conţinutul prelegerilor

 1. Metode de analiză. Clasificarea metodelor de analiză. Alegerea unei metode de analiză. 2 ore.
 2. Analize chimice. Analiza calitativă şi cantitativă. Reacţiile analitice şi semnalul analitic. Reagenţi analitici. 2 ore.
 3. Soluţii. Concentraţia soluţiilor. Concentraţia particulelor (speciilor) în soluţii. Noţiuni despre concentraţia analitică. 2 ore.
 4. Autoionizarea apei. Produsul ionic al apei. Indicele de hidrogen sau exponentul concentraţiei ionilor de hidrogen pH. Determinarea concentraţiei ionilor H+, calculul pH în soluţii separate de acizi şi baze şi în amestecurile lor. 2 ore.
 5. Metode chimice. Metode de precipitare şi gravimetria. Metode de neutralizare, de oxido-reducere şi volumetria (titrimetria). 4 ore.
 6. Metode instrumentale: optice cu absorbţie şi emisie de energie (colorimetria; spectrofotometrie în ultraviolet UV; spectrometrie în infraroşu IR; refractometrie; flamfotometria (excitarea în flacără)). 3 ore.
 7. Metode instrumentale: electrochimice – măsurarea parametrilor electrici în soluţii: potenţiometria; conductometria; coulonometria; polarografia. 3 ore.
 8. Metode instrumentale: de separare – cromatografice: cromatografia pe coloană (de absorbţie, de repartiţie); cromatografia pe strat subţire; cromatografia pe hărtie. 2 ore.
 9. Metode biologice. 2 ore.
 10. Noţiuni de control analitic al calităţii producţiei: aerului (gazelor); apei; probelor tehnologice. 4 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. Metode de analiză. Clasificarea metodelor de analiză. Alegerea unei metode de analiză. Analize chimice. Analiza calitativă şi cantitativă. Reacţiile analitice şi semnalul analitic. Reagenţi analitici. Soluţii. Concentraţia soluţiilor. Concentraţia particulelor (speciilor) în soluţii. Noţiuni despre concentraţia analitică. Autoionizarea apei. Produsul ionic al apei. Indicele de hidrogen sau exponentul concentraţiei ionilor de hidrogen pH. Determinarea concentraţiei ionilor H+, calculul pH în soluţii separate de acizi şi baze şi în amestecurile lor. Metode chimice. Metode de precipitare şi gravimetria. Metode de neutralizare, de oxido-reducere şi volumetria (titrimetria). 2 ore.
 2. Metode instrumentale: optice cu absorbţie şi emisie de energie (colorimetria; spectrofotometrie în ultraviolet UV; spectrometrie în infraroşu IR; refractometrie; flamfotometria (excitarea în flacără)). Metode instrumentale: electrochimice – măsurarea parametrilor electrici în soluţii: potenţiometria; conductometria; coulonometria; polarografia. Metode instrumentale: de separare – cromatografice: cromatografia pe coloană ( de absorbţie, de repartiţie); cromatografia pe strat subţire; cromatografia pe hărtie. 2 ore.
 3. Metode biologice. Noţiuni de control analitic al calităţii producţiei: aerului (gazelor); apei; probelor tehnologice. 2 ore.

Bibliografie

 1. Donald J.,Clyde W. Chimia analitică (trad. din engleză), Ed. Tehnica, Bucureşti,1989.
 2. Kreşcov A,P. Bazele chimiei analitice (trad. din rusă), vol.l,2, 3 Ed. Lumina, Chişinău 1977.
 3. Tolstousov V, Âfros S., Prolemar la analiza cantitativă, Ed, Chimia Leningrad, 1986.
 4. Vasiliev V Chimia analitică. Metode de analiză gravimetrică şi titrimetrică, vol.l, Ed, Universitas, 1991, (traducere din limba rusă).
 5. Duca Al. Chimie analitică cantitativă - manual practic, vol.2, Institutului politehnic Iaşi, 1979.
 6. Croitoru V., Constantinescu A., Aplicaţii şi probleme de chimie analitică ., Ed. Tehnica, Bucureşti, 1983.
 7. Luca C., Duca Al., Crişan J. Chimia analitică instrumentală, Ed, Bucureşti, 1983.
 8. Musachin A., Probleme la analiza cantitativă (rus), Ed. Chimia, Leningrad, 1972 , (10).
 9. Lorentz Jantschi Chimie fizică. Analize chimice şi instrumentale. Editura Academic direct, România, 2004. 64 pag.
 10. Anişoara Bold. Metode de co9ncentrare şi separare. Iaşi, Universitatea "Al.I. Cuza". 1974.
 11. Nacu, R.Mocanu ş.a. Chimie analitică şi analiza instrumentală. Iaşi,România.1988.
 
 

Noutăţi