Acasă

Utilizatori Online

Avem 27 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Metodologia cercetării creative

 

Profesor titular

MANOLEA Gheorghe


Scopul şi obiectivele cursului

Cursul "Metodologia cercetării creative" urmăreşte două obiective:

 • formarea deprinderilor pentru elaborarea unei lucrări de cercetare;
 • îndrumarea şi stimularea masteranzilor pentru elaborarea lucrării de disertaţie, ce urmează a fi susţinută după încheierea studiilor.

În acest scop, cursul prezintă elementele cu caracter de generalizare, iar particularizările sunt făcute de fiecare masternad pentru lucrarea proprie, în intervalul afectat studiului individual. Verificarea conţinutului se face atât în cadrul orelor de seminar cât şi prin comunicarea profesor - masterand prin poşta electronică (e-mail).

Problema cercetării este abordată pentru întreg ciclul: de la identificarea unei probleme până la aplicaţia în practică. În paralel se au în vedere şi alte modalităţi de valorificare a rezultatelor cercetărilor: articolul ştiinţific, comunicarea ştiinţifică, brevetul de invenţie, comunicarea orală. De asemenea, se iau în considerare aspectele privind accesarea surselor de finanţare a Proiectelor de cercetare, formularea cererilor de finanţare a acestora, elaborarea documentelor de raportare.


Activităţi didactice

Prelegeri: 14 ore.
Seminare: 2 ore.
Credite: 2.

Conţinutul prelegerilor

I. Elemente formative – 2 ore.

1.1. Schimbarea mentalităţii, condiţie necesară pentru o cercetare creativă.
1.2. Cultura generală, suport pentru cercetarea creativă.
1.3. Creativitatea şi inovarea.
1.4. Igiena activităţii de cercetare creativă.
1.5. Etica cercetării.
1.6. Alegerea subiectului unei cercetări: Selectarea subiectului unei cercetări fundamentale; selectarea subiectului unei cercetări aplicative.

 

II. Surse de finanţare a cercetărilor – 4 ore.

2.1. Surse naţionale: guvernamentale; agenţi economici; asociaţii profesionale; sponsorizări; interne – ale unităţii care efectuează cercetarea.
2.2. Surse internaţionale. Programul cadru al Uniunii Europene.
2.3. Formularea unei cereri de finanţare: Partea tehnică a Proiectului de cercetare;

Partea administrativ – financiară. Întocmirea unui CV.

 

III. Cercetarea creativă – 4 ore.

3.1. Etapele unei cercetări inovative.
3.2. Formularea problemei de cercetare.
3.3. Documentarea.
3.4. Formularea ipotezelor de lucru.
3.5. Verificarea ipotezelor şi soluţiilor ştiinţifice şi tehnice.

 

IV. Cercetarea în echipă – 2 ore.

4.1. Calităţile conducătorului.
4.2. Stilul de conducere.
4.3. Comunicarea cu echipa de cercetare.
4.4. Conducerea funcţională.
4.5. Metode de stimulare a creativităţii echipei: Discuţia ca stimul intelectual; Metode grup; Metode individuale.

 

V. Valorificarea rezultatelor cercetărilor – 2 ore.

5.1. Forme de valorificare a rezultatelor activităţii de cercetare.
5.2. Raport de cercetare detaliat.
5.3. Sinteza (rezumatul) Raportului de cercetare.
5.4. Articol pentru revistă ştiinţifică.
5.5. Comunicarea la o manifestare ştiinţifică.
5.6. Protecţia proprietăţii intelectuale asupra rezultatelor cercetărilor.
5.7. Transferul tehnologic - formă de valorificare a cercetărilor creative.

 


Conţinutul seminarelor

I. Cercetarea în echipă – 1 oră.

1.1. Calităţile conducătorului.
1.2. Stilul de conducere.
1.3. Comunicarea cu echipa de cercetare.
1.4. Conducerea funcţională.
1.5. Metode de stimulare a creativităţii echipei: Discuţia ca stimul intelectual; Metode grup; Metode individuale.

 

II. Valorificarea rezultatelor cercetărilor – 1 oră.

2.1. Forme de valorificare a rezultatelor activităţii de cercetare.
2.2. Raport de cercetare detaliat.
2.3. Sinteza (rezumatul) Raportului de cercetare.
2.4. Articol pentru revistă ştiinţifică.
2.5. Comunicarea la o manifestare ştiinţifică.
2.6. Protecţia proprietăţii intelectuale asupra rezultatelor cercetărilor.
2.7. Transferul tehnologic - formă de valorificare a cercetărilor creative.

Bibliografie

 1. Manolea, Gh. Bazele cercetării creative, Editura AGIR, Bucureşti 2006.
 2. Beveridge,W.,I, Arta cercetării ştiinţifice .Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
 3. Belous,V., Plăhteanu,B. Fundamentele creaţiei tehnice. Editura Performantica, Iaşi , 2005.
 4. Legg, B., Birch, P. Creativitatea. Curs rapid.150 tehnici şi exerciţii, Editura POLIROM, Iaşi, 2003.
 5. Covez, S. Eficienţa în 7 trepte sau Un abecedar al înţelepciunii. Editura ALL,Bucureşti,1995.
 6. Dăneţ, A. Managementul Proiectelor. Editura Disz Tipo, Braşov, 2001.
 7. Enăchescu,C. Tratat de teoria cercetării ştiinţifice, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
 8. Jinescu, V.V. Elogiu ingineriei .Discurs de recepţie.Editura AGIR, Bucureşti, 2002.
 9. Ramon y Cajal, S.: Drumul spre ştiinţă .Editura Politică, Bucureşti, 1967.
 
 

Noutăţi