Acasă Programe analitice Managementul Proiectelor

Utilizatori Online

Avem 4 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Managementul proiectelor

 

Profesori titulari

ŢURCANU Nicolae


Scopul şi obiectivele cursului

Managementul proiectelor este un instrument de planificare, coordonare şi control al activităţilor complexe ce stau în baza afacerilor moderne în industrie, construcţii, cercetare şi alte domenii de activitate umană. Majoritatea progreselor în dezvoltarea metodelor de management de proiect s-au înregistrat în a cea de-a doua jumătate a secolului XX, când beneficiarii proiectelor îşi doreau ca investiţiile să devină profitabile cât mai curând posibil. Ca disciplină distinctă de studiu s-a format în ultimele decenii ale secolului trecut. În Republica Moldova, la UTM, Managementul proiectelor se predă de câţiva ani (din anul 2006).

Obiectivele principale pe care urmăreşte acest curs sunt: Familiarizarea cu fondul principal de cunoştinţe necesare la elaborarea şi implementarea proiectelor de natură economică şi socială; Educarea deprinderilor de concepere, elaborare şi conducere a proiectelor; Formarea abilităţilor de lucru în echipă; Utilizarea tehnologiilor informaţionale de proiect.


Activităţi didactice

Prelegeri: 12 ore.
Seminare: 2 ore.
Credite: 2.

Conţinutul prelegerilor

 1. Natura şi definirea managementului proiectelor. Istoricul apariţiei şi dezvoltării. Proiect, program, plan de afaceri, studiul de fezabilitate. Clasificarea proiectelor. Definirea managementului proiectelor, locul managementului proiectelor în metodele de management şi tehnicile de atragere a izvoarelor de finanţare. Avantajele şi dezavantajele managementului proiectelor. 2 ore.
 2. Principiile fundamentale ale managementului proiectelor. Proiectul şi Conceptul de proiect. Ciclul de viaţă al proiectelor. Principiile managementului proiectelor. Matricea logică. 2 ore.
 3. Structura şi conţinutul proiectului. Titlul, justificare, sumar, obiective generale specifice, indicatori, activităţi, beneficiari, recursele, impact, monitorizare, evaluare, durabilitate, mediatizarea, diseminarea rezultatelor, parteneri, riscuri/măsuri de prevenire a riscurilor. 2 ore.
 4. Organizarea managementului proiectelor. Echipa de implementare sau gestionarea resurselor umane în cadrul proiectului; Variante de Structură organizatorică (organigrama) în managementului proiectelor. Manager de proiect: sprijin, cooperare şi instruire. Funcţii. 2 ore.
 5. Planificarea şi programarea activităţilor. Deosebirea dintre planificare şi programare. Abordări în planificare: liberă, constrângeri şi orientarea spre obiective, planificarea ideală (ajustarea intereselor tuturor participanţilor la proiect). Scheme de planificare consecutivă, în paralel şi în flux. 2 ore.
 6. Metode de planificare a activităţilor. Graficul Gant. Ciclograma. Matricea. Calcularea duratei de execuţie. 2 ore.
 7. Metode de planificare a activităţilor. Graficul reţea. Elaborare şi analiză. Drumul critic. Optimizări în dependenţă de criteriile durată şi cost. 2 ore.
 8. Planificarea şi programarea resurselor. Bugetul proiectului. Realizarea, controlul şi monitorizarea proiectului. 2 ore.
 9. Campania de atragere de fonduri sau finanţarea proiectelor. Tipuri de finanţatori. Metode de atragere a fondurilor. Comunitatea donatorilor: aspecte naţionale şi internaţionale. Finanţarea prin Programele de preaderare la Uniunea Europeană. 2 ore.
 10. Managementul proiectelor - tehnici de programare. Microsoft Project, PERT, Chart Expert, Diagrama CPM (CPM Chart - Metoda Drumului Critic), Diagrama Gantt (Gantt Chart), alte Programe software pentru managementul proiectelor. 2 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. Planificarea şi programarea activităţilor. Deosebirea dintre planificare şi programare. Abordări în planificare: liberă, constrângeri şi orientarea spre obiective, planificarea ideală (ajustarea intereselor tuturor participanţilor la proiect). Scheme de planificare consecutivă, în paralel şi în flux. Metode de planificare a activităţilor. Graficul Gant. Ciclograma. Matricea. Calcularea duratei de execuţie. 2 ore.
 2. Metode de planificare a activităţilor. Graficul reţea. Elaborare şi analiză. Drumul critic. Optimizări în dependenţă de criteriile durată şi cost. Planificarea şi programarea resurselor. Bugetul proiectului. Realizarea, controlul şi monitorizarea proiectului. 2 ore.

Bibliografie

 1. Bârgăoanu Alina “Managementul Proiectelor. Curs”, ed. Comunicare, Bucureşti 2006.
 2. Constantinescu Dan Anghel, Ungureanu Ana-Maria, Pridie Adelina, “Managementul proiectelor”, Ed. Semne’94, Bucureşti, 2001.
 3. Matauan G., Consideraţii teoretice asupra gestiunii proiectelor, Analele Universităţii din Oradea, Tom IX, 2000 ISSN 122569.
 4. Postavaru Nicolae „Managementul proiectelor” ed. Matrix Rom, Bucuresti, 2002.
 5. Purnus A., Evaluarea programelor sociale, Editura Expert, Bucureşti, 1999.
 6. Raynal S., Project 4.0 în managementul proiectelor cu aplicaţii, Editura Tehnică, 1997.
 7. Szuder A. “Managementul Proiectelor. Ghid pentru elaborare şi managemntul proiectelor europene”, ed. Bren, Bucuresti 2001.
 8. Vallet G., Curs de Managementul Proiectelor, Program Tempus Jep 11243/96, Târgul Mureş, 1998.
 9. David I. Cleland “Project management: strategic design and implementation” 3rd ed., McGraw-Hill, USA, 1999.
 10. Dennis Lock Project Management, Sinxth Edition. Versiunea românească –Editura CODECS, 2000, 502 p.
 11. Dingle J., Le nouveau management de project, AFNOR, Paris, 1994.
 12. Forrester J.W., Project Management, Ed. Arnold, London, 1997.
 13. Homos T., Gestion de project, Economica, Paris, 1991.
 14. Lowery, G., Project Management, 6th ed, Ed. Gower, Cambridge Univ., 1997.
 15. Maynard, H.B., Microsoft Project 98, Ed. Van Nostrand Reinhold, New York, 1998.
 16. Simonet, J., Le management par project, Les Editions d’Organisation, Paris, 1996.
 17. Williams David J “Preparing for Project Management: a guide for the new architectural or engineering project manager in private practice” New York, 1996.
 18. Verzea, J., Techniques de planification de projets, Dunod, Paris, 1991.
 
 

Noutăţi