Utilizatori Online

Avem 20 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 
VEREJAN Ana
   

conf. dr. st. chim.

 

Disciplina predată: Instrumentaţie şi metode de analiză chimice, fizico-chimice şi biologice


E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


  

Studii:

1972-1977: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea chimie.
1984-1987: Doctorantură, laboratorul chimia compuşilor coordinativi din cadrul Institutului de Chimie al AŞ RM.

Stagii de perfecţionare:

1997: stagiu ştiinţifico-didactic la Universitatea "A.I. Cuza" din Iaşi, România.
2007: stagiu ştiinţific la Institutul de Chimie al A.Ş. a Moldovei.

Activitate profesională:

1977-1982: inginer, lector asistent USM, catedra chimie anorganică.
1982-1992: inginer, doctorand, cercetător ştiinţific AŞ RM.
1992 – prezent: UTM, lector superior, conferenţiar (din 1997) catedra chimie.
2000-2005: prodecan pentru activitatea ştiinţifică, FTMIA.
2005 – prezent: prodecan învăţămîntul cu frecvenţă redusă, FTMIA.
2007 – prezent: şef catedră chimie.

Activitatea ştiinţifică de bază. Aria intereselor ştiinţifice:

Catedra chimie, combinaţiile coordinative ale metalelor tranzitive.

Participarea în proiecte ştiinţifice:

2006-2007: Proiect cu finanţare de stat: Tema 072 "Elaborarea unor tehnologii avansate de fortificare a produselor alimentare cu iod pe baza de surse vegetale locale", (cond. şt. Rodica Sturza) – în calitate de executor.
2006, 2008: În cadrul proiectului instituţional nr. 316 b/s (Direcţia strategică: 4, Cod 407, Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară) "Elaborarea şi cercetarea compoziţiilor bioactive în baza acidului hialuronic obţinut din surse naturale locale pentru utilizarea practică în industria alimentară, cosmetică şi farmaceutică" (cond. şt. Larisa Zadorojnâi) - în calitate de executor.

Informaţie complementară:

Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 05-02.00.01 – chimie anorganică din cadrul Institutului de Chimie al AŞ RM.

 

Publicaţii:

Total 72, inclusiv 3 brevete de invenţii, 27 articole, 6 cicluri didactice (culegeri de probleme şi lucrări de laborator), dintre care:
 1. A. Verejan, S. Haritonov, M. Gheţiu "Olimpiadele la chimie". Ediţia II-XI (1998-2007), 3,5 ct. În culegerea de lucrări "Olimpiadele tehnice Republicane", 2008.
 2. A. Verejan, S. Haritonov. A.Rusu, V. Balan, L. Cernega, V. Amarii "Chimie generală şi anorganică". Îndrumar de laborator, Chişinău, U.T.M., 2007.
 3. A. Deseatnic, A. Verejan, O. Bologa, J. Tiurin, L. Labliuc "Some biological properties of dihydrazides of transition metals o the base of semicarbaziddiacetic acid". The XVth International conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry". Chişinău, Moldova, september 27 – October 1, 2006.
 4. Verejan A., Haritonov Svetlana, Cernega Larisa, Subotin Iu. "Chimie generală şi anorganică". Culegere de probleme pentru îndeplinirea lucrărilor de control la specialităţile tehnologice 6,0 ct, U.T.M., Chişinău, 2006.
 5. Verejan A., N. Gărbălău, O. Bologa, V. Lozan "Рarticularităţile coordinării acizilor tio- şi cemicarbaziddiacetic în compuşii coordinativi ai metalelor tranzitive". The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), July 5-10, 2005, p.226-227.
 6. Verejan A., Вылку С., Матковский К., "О некоторых свойствах тио- и семикарбазиддиуксусной кислот". Analele ştiinţifice ale USM, seria "Ştiinţe chimico-biologice", 2005.
 7. Гэрбэлэу Н.В., Verejan A., Болога О.А., Десятник А.А., Вылку С.В. "Координационные соединения Сu(П) и Со(П) с производными семикарбазиддиуксусной кислоты. Синтез, строение, свойства". 14–ая Чугаевская конф. по неорган. хим. посв. 100-летию со дня рожденгия Академика А. Аблова, Iunie, 2005.
 8. A. Verejan, V. Lozan, O. Bologa, N. Gărbălău "Dehidrazida acidului semicarbaziddiacetic şi proprietăţile lui utile". Culegere de comunicări Ştiinţifice. // A 24 sesiune naţională de chimie din România, 1999. vol.1, p.329-333.
 9. V. Lozan, A. Verejan, O. Bologa, N. Gărbălău "Particularităţile coordinării acidului semicarbaziddiacetic în compuşii coordinativi cu metalele tranzitive". Culegere de comunicări Ştiinţifice. // A 24 sesiune naţională de chimie din România, 1999. vol.1, p.274-278.
 10. В.И. Лозан, О.А. Болога, A. Verejan, Н.В. Гэрбэлэу, К.И. Туртэ "Координационные соединения железа с тио- и семикарбазиддиуксусной кислотами". //Корд. Химия, 1994. Т. 20, № 12.
 11. Ж. Бобанова, О. Болога, A. Verejan, Н. Гэрбэлэу "Применение стабилизирующей добавки при получении железных покрытий". //Электронная обработка материалов, 1994. № 1.
este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este
 
 

Noutăţi