Acasă Profesori titulari CUMPANICI Andrei

Utilizatori Online

Avem 14 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 
CUMPANICI Andrei
   

Dr., conferenţiar universitar

 

Disciplina predată: Evaluarea conformităţii produselor


E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


  

Studii, stagii ştiinţifice şi profesionale:

1986-1993: Universitatea Tehnică din Moldova
 • Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Specializarea Tehnologia conservării;
 • Inginer tehnolog.

1993-1996: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti, România
 • Doctor în Horticultură;
 • Tema tezei de doctorat "Cercetări privind extrudarea prunelor şi merelor deshidratate".

1997-1998: Universitatea Agrară din Moldova, Institutul de economie şi reciclare a specialiştilor din complexul agroalimentar. Specializarea "Management în Agrobusiness".

Februarie 1999: Human Dynamics (Austria), Quality Management Training Programme
 • Courses on QM/TQM Philosophy, ISO 9000 series standards, audits and audit techniques, TQM (EFQM model).

Mai 1999: Central Eastern European Privatization Network (CEEPN Academy)
 • CEEPN Advanced Course on Enterprise Restructuring in Portoroz, Slovenia.

Iulie 2002: Association of Food and Drug Officials / Seafood HACCP Alliance (USA)
 • Basic Course in Seafood HACCP – Theory and Practical Application
 • Basic Course in Sanitation Control Procedure for processing fish and fisheries products

Iulie 2002: The Louisiana State University Agricultural Center (USA) / Partnership for Food Industry Development Program
 • Introduction to HACCP training course for Moldavian Meat and Poultry Specialists, approved by the International HACCP Alliance

Martie – Aprilie 2003: Community Connections Program. The International Center of Worcester (USA) / United States Department of State Bureau of Education and Cultural Affairs. Studierea experienţei companiilor americane privind:
 • Elaborarea unui sistem eficient de Management al Calităţii;
 • Implementarea sistemului HACCP;
 • Implementarea produselor biologice.

2003: SGS Nederland
 • SQF Systems Training Course – HACCP Principles – Guidelines for Implementation and Used;
 • SQF Systems Training Course - Implementing and Auditing SQF Management Systems;
 • SGS Organic Production Standard;
 • EUREPGAP Standard.

Octobrie 2003: Departamentul de Standardizarea şi Metrologie / Moldova-Standard
 • Cursuri de instruire a experţilor-auditori în domeniul certificării produselor Sistemul Naţional de Evaluare a Conformităţii.

Noiembrie 2004: Japan International Cooperation Agency, Japan
 • Productivity Improvement for Moldova.

Octombrie 2007: Wageningen International of the Wageningen University and Research, Nederland
 • MTEC Food Safety organized by Wageningen International of the Wageningen University and Research, Netherlands.

Februarie 2008: Serviciul de Standardizarea şi Metrologie
 • Cursuri de instruire a experţilor-auditori în domeniul certificării produselor Sistemul Naţional de Evaluare a Conformităţii.

Martie 2008:
 • "EU Marketing Natural Food Ingredients" organized by CBI.

Activitate profesională:

1993 – prezent: Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară

Predarea următoarelor cursuri:
 • Proprietăţile fizico-chimice a materiilor prime utilizate în industria alimentară;
 • Tehnologia deshidratării produselor alimentare;
 • Tehnologia refrigerării şi congelării fructelor şi legumelor;
 • Tehnologia refrigerării şi congelării cărnii;
 • Sisteme de management al calităţii în Industria Alimentă: ISO 9001 şi SQF 2000;
 • Sisteme de management al Siguranţei Alimentelor: HACCP, ISO 22000.
Cercetări în Industria Alimentară:
 • Elaborarea produselor noi (pentru companii din R.Moldova);
 • Modernizarea tehnologiilor utilizate de companii.

2005 - prezent: Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol finanţat de USAID implementat de CNFA Inc.
Coordonator Sisteme de Management al Siguranţei Alimentare şi Managementul Calităţii
 • Elaborarea Ghiduri de implementare a Sistemului HACCP;
 • Elaborarea Ghiduri de implementare a Sistemelor de Management al Calităţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
 • Elaborarea Ghidului GLOBALGAP privind implementarea cerinţelor GLOBALGAP la întreprinderile agricole;
 • Asistenţă în implementarea cerinţelor standardelor HACCP, ISO 22000, ISO 9001 GLOBALGAP (EUREPGAP) la întreprinderi.

2002-2004: ProEra Grup SRL
Expert în Sisteme de Management al Siguranţei Alimentare
 • Elaborarea metodologiei HACCP de implementare (include materiale de training şi proceduri model). Metodologia a fost utilizată la mai multe întreprinderi din Moldova care au implementat sistemul HACCP (de ex. Franzeluţa S.A., Codru-ST SRL, Alfa-Nistru S.A., şi Free Fisheries SRL etc.);
 • Elaborarea programei şi materiale de instruire al Sistemului HACCP.
Implementarea Sistemului HACCP la Imperial Vin S.A. (Cantemir)
 • Efectuarea benchmarking al Sistemului de Siguranţa a Alimentului conform Codex Alimentarius – General Principles of Food Hygiene;
 • Elaborarea şi Implementarea Sistemului de Siguranţă a Alimentului.

2003-2004: Société Générale de Surveillance, SGS-Moldova
Coordonator de proiect
 • Elaborarea Sistemului Intern de Calitate în conformitatea cu EN 45011 şi ISO/IEC Guide 65.
Auditor SGS al Sistemelor HACCP
 • Auditarea şi certificarea Sistemelor HACCP ale companiilor.

2000-2002: Centrul de Productivitatea şi Competitivitate, CPC
Consultant în Sistemul de Management al Calităţii Fabrica de Drojdii S.A. (ISO 9001, HACCP) şi Artima S.A. (20 Keys şi ISO 9001)
 • Efectuarea benchmarking al Sistemului de Siguranţa a Alimentului cu Codex Alimentarius – General Principles of Food Hygiene şi Sistemul de Management al Calităţii cu ISO 9001:2000 Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe;
 • Elaborarea şi Implementarea Sistemului de Siguranţa a Alimentului şi Sistemul de Management al Calităţii.

1999-2000: Agenţia pentru Restructurarea Întreprinderilor şi Asistenţă, ARIA
Expert Producerea Produselor Alimentare Fabrica de conserve Călăraşi S.A.
 • Analiza Diagnostic al Proceselor de producere bazată de metodologia UNIDO;
 • Asistenţă în implementarea Planul de acţiuni privind îmbunătăţirea producerii.

Publicaţii:

 1. Proprietăţile termoplastice la prune deshidratate. Conferinţa tehnico-ştiinţifică jubiliară, Chişinău, 2-3 iunie 1994, pag. 23. Coautori: B. Carabulea.
 2. Cinetica de deshidratare convectivă a perelor. Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor şi studenţilor, Chişinău, 21-22 noiembrie 1996, pag. 92. Coautori: B. Carabulea.
 3. Deshidratarea convectivă a merelor. International Symposium "Modern Conception in The Horticultural Produce Marketing", Bucureşti, 28 mai 1997, pag. 25-26. Coautori: B. Carabulea.
 4. Rehidratarea merelor deshidratate prin metoda convectivă. Buletin ştiinţific, vol.3, Tehnologii alimentare, Lucrările Sesiunii Altexim-1, 22-23 mai, Sibiu, 1998, pag. 106-107. Coautori: B. Carabulea
 5. Cercetări privind conţinutul de nitraţi în pătlăgelele vinete. Materialele Simpozionului "50 de ani învăţământ superior de industrie alimentară", Galaţi, 16-18 octombrie, 1998, pag. 102-104. Coautori: V. Tărâţă.
 6. Vâscozitatea prunelor extrudate. Materialele Simpozionului "50 de ani învăţământ superior de industrie alimentară", Galaţi, 16-18 octombrie, 1998, pag. 184-185.
 7. Instrucţiunea tehnologică "Băuturi pe baza sucului de mere exotice". ITMD 67-00411022-001:1999, Prescripţii tehnice "Băuturi pe baza sucului de mere exotice", PT MD 67-00411022-001:1999.
 8. Vâscozitatea merelor extrudate. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale a I.C.D.V.P.H., Bucureşti, 28 iunie 2000, pag. 25-26. Coautori: B. Carabulea.
 9. Cercetări privind conţinutul de nitraţi în legume. Materialele I-Simpozion Internaţional "Biochimie şi Biotehnologii în Industria Alimentară", Chişinău, U.T.M., 6-9 noiembrie 2002. Coautori: V. Tărîţă.
 10. Teza de doctorat "Cercetări privind elaborarea tehnologiei de extrudare a merelor si prunelor". Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti, 21 octombrie 2000.
 11. HACCP - metodă moderna pentru obţinerea produselor alimentare sigure pentru consum. Materialele Simpozionului Internaţional "Euro-aliment 2003", 23-25 Octombrie, Galaţi, România, pag. 363-367. Coautori: V. Tărîţă, V. Leahu, E. Ursu.
 12. Îndrumar metodic. Programa practicii tehnologice specialitatea 2203 "Tehnologia Păstrării, Prelucrării Fructelor şi Legumelor". Secţia Redactare şi Editare a U.T.M., Chişinău, 2003, str. Studenţilor , 11. Coautori: A. Macari, E. Rudenco, B. Carabulea.
 13. Îndrumar metodic. Programa practicii de diplomă specialitatea 2203 "Tehnologia Păstrării, Prelucrării Fructelor şi Legumelor". Secţia Redactare şi Editare a U.T.M., Chişinău, 2003, str. Studenţilor , 11. Coautori: A. Macari, E. Rudenco, B. Carabulea.
 14. Îndrumar metodic. Programa practicii de instruire specialitatea 2203 "Tehnologia Păstrării, Prelucrării Fructelor şi Legumelor". Secţia Redactare şi Editare a U.T.M., Chişinău, 2003, str. Studenţilor , 11. Coautori: A. Macari, E. Rudenco, B. Carabulea.
 15. Îndrumar de laborator "Tehnologia Păstrării Fructelor şi Legumelor", Secţia Redactare şi Editare a U.T.M., Chisinau, 2003, str. Studenţilor , 11. Coautori: B. Carabulea, A. Macari, V. Arhip.
 16. Îndrumar de laborator "Tehnologia refrigerării produselor alimentare". Secţia Redactare şi Editare a U.T.M., Chisinau, 2003, str. Studenţilor , 11. Coautori: B.Carabulea, A. Gudima, A. Macari.
 17. Îndrumar de laborator "Tehnologia conservării fructelor şi legumelor". Secţia Redactare şi Editare a U.T.M., Chisinau, 2003, str. Studenţilor , 11. Coautori: B. Carabulea, O. Carabulea, L. Sandulachi.
 18. Studiul privind îmbunătăţirea calităţii şi securităţii alimentare la fabricarea sucului limpede de mere prin implementarea sistemului HACCP. Materialele Conferinţei Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Chişinău, 8-9 octombrie 2004, pag. 20-21. Coautori: V. Tărâţă.
 19. Instrucţiunea tehnologică "Conserve carne de fazan în suc propriu". IT MD 67-40012778-005:2005, Prescripţii tehnice PT MD 67-40012778-005:2005.
 20. Ghid privind implementarea HACCP, 2006, http://export.acsa.md
 21. Programe preliminare privind implementarea sistemului de siguranţă a alimentelor bazat pe principiile HACCP, 2007, http://export.acsa.md
 22. Importanţa implementării standardului GLOBALGAP (EUREPGAP) de către producătorii moldoveni de fructe şi legume. Businessul agricol, Nr.1 februarie, 2008.
este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este
 
 

Noutăţi