Acasă Înmatricularea 2009 Condiţii de înmatriculare

Utilizatori Online

Avem 1 vizitator online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

 

Masteratul "Inginerie şi Managementul Calităţii" este conceput pentru un spectru larg de ascultători, din care cauză condiţiile de înmatriculare vor fi cât posibil de lejere. La înmatriculare vor fi admişi absolvenţii ciclului licenţă de la specialităţile cu profil ingineresc şi economic, dar şi absolvenţii de la alte profiluri (cu condiţia recuperării pe parcursul studiilor a 30 credite de compensare).

În acelaşi timp, admiterea la masterat se va desfăşura în strictă corespundere cu "Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II" (în continuare sunt prezentate prevederi ale respectivului regulament).

 

Condiţii de înmatriculare

  • absolvenţii ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă;
  • absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii Învăţământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995;
  • deţinătorii diplomelor de master în domenii înrudite;
  • deţinătorii diplomelor de licenţă/diplomelor de master în alte domenii şi ai certificatului ce atestă acumularea a 30 de puncte credite de compensare a studiilor;
  • cetăţenii străini şi apartizi, cu studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi în bază de contracte individuale de studii.

 

Admiterea se face atât la locurile bugetare (numărul locurilor va fi anunţat ulterior, responsabil Ministerul Educaţiei şi Tineretului), precum şi la cele cu achitarea taxei (suma contractului de studii – 5250 lei).

Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat poate urma o singură dată, un singur program de masterat finanţat de la bugetul de stat. O a doua specializare poate fi urmată doar în regim cu taxă.

Orice persoană pe parcursul unui an universitar poate urma doar un program de masterat.

 
 

Noutăţi