Utilizatori Online

Avem 4 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

 

Admiterea

Admiterea se face în baza concursului de admitere. Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin susţinerea, în scris sau oral, a unei probe complexe la disciplinele de profil şi a testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului. Competenţele lingvistice şi de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor internaţionale, eliberate de centre autorizate (TOEFEL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL, etc.).

 

Proba de concurs, va fi susţinută într-o singură zi în perioada 30 iulie-01 august 2008, conform orarului:

  • 30 iulie – programarea şi utilizarea calculatoarelor. Subiectele le găsiţi aici .
  • 31 iulie – limba modernă. Subiectele le găsiţi aici .
  • 01 august – proba complexă la disciplinele de profil. Subiectele le găsiţi aici . (Răspunsuri la majoritatea subiectelor le puteţi găsi pe site-ul Metrolog.MD).

Afişarea rezultatelor – 04 august.

 

Media generală de concurs va fi calculată în baza următoarei formule:

MC = T1 * K1 + T2 * K2 + T3 * K3 + T4 * K4, unde

T1 - T3 – notele de la probele de concurs;

T4 – media generală pe anii de studii la etapa anterioară (licenţă), în baza certificatului academic anexat la diplomă;

K1 - K4 – coeficientul de pondere a notelor la probele de concurs şi a mediei generale de studii, aplicat în calcularea mediei generale de concurs.

Pentru anul universitar 2008/2009 coeficienţii de pondere vor avea următoarele valori:

  • pentru examenul complex la disciplina de profil K1 – 0,4;
  • pentru testul de verificare a competenţelor lingvistice K2 – 0,15;
  • pentru testul de utilizare a calculatorului K3 – 0,15;
  • pentru media generală din diplomă - K4 – 0,3.

Media de concurs se calculează până la sutimi, cu rotunjire.

În cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, notele din actul de studii se vor echivala în sistemul de zece puncte, în conformitate cu Nota, parte integrantă a prezentului Regulament.

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

Admiterea la studiile superioare de masterat cu finanţare bugetară se efectuează în limitele planului de înmatriculare în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs a candidaţilor la studii (numărul locurilor va fi anunţat ulterior, responsabil Ministerul Educaţiei şi Tineretului).

Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, dar care au promovat probele de concurs, (în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs) la solicitarea scrisă a candidatului (se va indica în cererea de înscriere pentru participare la concurs).

 
 

Noutăţi