Acasă Plan de învăţământ

Utilizatori Online

Avem 3 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 
Plan de învăţământ

PerioadaDenumirea disciplinii de studiuCredite ECTSTotal nr. ore

01.09.2008 -24.10.2008

Limba engleză2*60
Economia şi gestiunea firmei4120
Sisteme de Management a Calităţii4120
Pedagogie şi psihologie260
Managementul proiectelor260
Metrologia în contextul globalizării economiei şi comerţului260
TOTAL: 16480

Sesiune: 27.10.2008 - 01.11.2008

PerioadaDenumirea disciplinii de studiuCredite ECTSTotal nr. ore

03.11.2008 - 19.12.2008

Limba engleză2*60
Tehnologii Informaţionale în Business4120
Standardizarea naţională, internaţională şi europeană260
Managementul Resurselor Umane4120
Instrumentaţie şi metode de analiză chimice, fizico-chimice şi biologice6180
Ingineria energiilor regenerabile
TOTAL:18540

Sesiune: 22.12.2008 - 10.01.2009

PerioadaDenumirea disciplinii de studiuCredite ECTSTotal nr. ore

19.01.2009 - 28.03.2009

Limba engleză3*90
Metodologia cercetării creative260
Sisteme computerizate de măsurare5150
Auditul şi certificarea sistemelor de management al calităţii5150
Control Statistic al Calităţii 5150
Modele şi soft-uri de simulare a sistemelor dinamice
Evaluarea conformităţii produselor4120
Evaluarea impactului de mediu
TOTAL:24720

Sesiune: 30.03.2009 - 24.04.2009

27.04.2009 - 25.05.2009

Practica de specialitate

9 puncte credit

   

01.09.2009 - 10.12.2009

Elaborarea şi susţinerea tezei de master

30 puncte credit

* - disciplină facultativă
 
 

Noutăţi