Acasă Profesori titulari LUSCALOV Nona

Utilizatori Online

Avem 29 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 
LUSCALOV Nona
   

Expert în Sistemul Naţional de Standardizare a Republicii Moldova


Disciplina predată: Standardizarea naţională, internaţională şi europeană


E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


  

Studii:

1970-1975 Institutul Politehnic din Chişinău Serghei Lazo.
Facultatea: electrofizică,
Specialitatea: automatica şi telemecanica.

Experienţă profesională:

2008 - actualmente, şef Direcţie standardizare şi reglementare tehnică şi evaluarea conformităţii, Ministerul Economiei şi Comerţului. 
2005-2008: şef direcţie standardizare şi reglementare tehnică, Serviciul Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova. 
2002-2005: Vicedirector general, şef direcţie principală standardizare, Departamentull Standardizare şi Metrologie.
1997-2002: Şef secţie standardizare, Centrul Naţional de Standardizare, Metrologie şi Certificare.
1994-1997: Şef secţie standardizare, Departamentul Standardizare, Metrologie şi Supraveghere tehnică.
1993-1994: Şef adjunct direcţia standardizare şi metrologie, Departamentul Standardizare, Metrologie şi Supraveghere tehnică.
1992-1993: specialist pricipal direcţia standardizare şi metrologie, Departamentul Standardizare, Metrologie şi Supraveghere tehnică.
1975-1992: Inginer, colaborator ştiinţific, colaborator ştiinţific superior, Institutul de cercertări ştiinţifice în domeniul aparatelor electrice din Chişinău (ELIRI).

Responsabilităţi:

 • Expert în Sistemul Naţional de Standardizare a Republicii Moldova;
 • Coordonarea activităţii de standardizare la nivel naţional;
 • Coordonarea activităţii de reglementare tehnică la nivel naţional;
 • Vice-preşedinte a Consiliului tenhnic în domeniul standardizării, evaluării conformităţii şi supravegherii de stat din cadrul Serviciului Standardizare şi Metrologie (2002-actualmente);
 • Vice-preşedinte a Consiliului de Acreditare din Sistemul de Acrediatre al RM (2003-actualmente);
 • Reprezentant al Organismului Naţional de Standardizare în comitetele tehnice naţionale de standardizare;
 • Reprezentant al Organismului Naţional de Standardizare în Comisia tehnico-ştiinţifică de standardizare şi Comisia tehnico-ştiinţifică de armonizare a reglementărilor tehnice create pe lângă Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare (1994-actualmente);
 • Reprezentant al Organismului Naţional de Standardizare în Comitetul tehnic al Asociaţiei Interregionale de Standardizare (1996-actualmente), Istanbul, Turcia;

Activitate didactică:

Elaborarea a trei programe didactice destinate învăţământul superior în domeniul standardizării: "Principiile şi Metodologia Standardizării", "Bazele legislative şi normative a standardizării", "Colaborarea internaţională: standardizarea internaţională şi europeană".
Ţinerea prelegerilor referitor la activităţile de standardizare la Universitatea de Stat al Moldovei (IŞR).
Elaborarea programelor didactice pentru formarea profesională din Sistemul Naţional de standardizare privind pregătirea experţilor în domeniul standardizării.
Ţinerea prelegerilor la cursurile de standardizare pe temele "Bazele legislative şi normative a standardizării", "Colaborarea internaţională: standardizarea internaţională şi europeană".

Stagii:

1996 – Curs de standardizare "Standardizarea Naţională". Organizat de Centrul Naţional de Formare, Consultanţă şi Management pentru Asigurarea Calităţii din România, Chişinău.
1997 – Curs de standardizare "Standardizarea internaţională, standardizarea europeană, Organizaţia Mondială a Comerţului". Organizat de Institutul Român de Standardizare, Chişinău.
1998 – Seminar "Dezvoltarea, utilizarea şi importanţa standardelor". Organizat de Departamentul Comerţului din SUA, Chişinău, iulie.
1999 – Cursuri de perfecţionare a experţilor în domeniul certificării produselor. Organizat de Departamentul "Moldova-Standard", Chişinău, noiembrie.
2000 – Obţinerea certificatului de Competenţă a expertului Sistemului Naţional de Standardizare, Chişinău, august.
2000 – Seminar privind Acreditarea laboratoarelor conform ISO 17025. Organizat de Departamentul Comerţului din SUA, Washington, noiembrie.
2000 – Curs de standardizare "Principiile, beneficiile şi cerinţele standardizării voluntare. Eficienţă şi competitivitate prin standardizare". Organizat de Asociaţia Română de Standardizare (ASRO), Chişinău, decembrie.
2001 – Cursuri de perfecţionare "Ridicarea calificării în domeniul certificării sistemului calităţii". Organizat de "Moldova–Standard", Chişinău, martie.
2001 – Seminar internaţional "Ambalaj". Organizat de Institutul Turc de Standardizare (TSE), or. Istanbul, Turcia, septembrie.
2002 – Seminar organizat de proiectul UNOPS, Danemarca. "Dezvoltarea sistemului managerial în instituţiile guvernamentale", Chişinău, iulie.
2002 – Seminar organizat de întreprinderea mixtă moldo-germană "TUVQUALITAT" pentru conducătorii întreprinderilor, octombrie.
2003 – Prelungirea certificatului de competenţă a expertului Sistemului Naţional de Standardizare, Chişinău, octombrie.
2004 – Cursul de standardizare "Tranziţia la un sistem de standardizare voluntară". Organizat în cadrul proiectului TACIS "Armonizarea sistemului de standardizare, reglementare tehnică şi evaluarea conformităţii din Moldova cu cerinţele APC şi OMC", ianuarie.
2004 – Cursul de perfecţionare "Programul de integrare europeană a Republicii Moldova şi rolul organelor administraţiei publice centrale în realizarea şi implementarea lui". Organizat de Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 05-09 aprilie.
2004 – Cursul de perfecţionare "Activitatea organelor administraţiei publice centrale în contextul procesului de integrare europeană". Organizat de Academia de administrare publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 15-19 noiembrie.
2005 – Study – tur la Organismul Naţional de standardizare din Italia (UNI). Organizat în cadrul proiectului TACIS "Armonizarea sistemului de standardizare, reglementare tehnică şi evaluarea conformităţii din Moldova cu cerinţele APC şi OMC", martie.
2005 – Cursul de perfecţionare "Managementul administraţiei publice centrale". Organizat de Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 07-11 noiembrie.
2006 – Curs de instruire de 4 zile "Implementarea standardelor europene în Republica Moldova". Organizat în cadrul proiectului TACIS "Armonizarea sistemului de standardizare, reglementare tehnică şi evaluarea conformităţii din Moldova cu cerinţele APC şi OMC" şi desfăşurat de către experţii Asociaţiei Române de standardizare (ASRO), 25-28 aprilie.
2006 – Vizita de studiu la CEN/CENELEC organizată în cadrul proiectului TACIS "Armonizarea sistemului de standardizare, reglementare tehnică şi evaluarea conformităţii din Moldova cu cerinţele APC şi OMC", mai.
2007 – Cursul de perfecţionare "Management şi planificare strategică". Organizat de Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 05-09 noiembrie.

Activitate ştiinţifică:

 • Autor a unui brevet de invenţie.
 • Autor a 7 articole ştiinţifice.
 • Autor a şase anteproiecte de standarde naţionale metodologice din seria "Principiile şi metodologia standardizării".
 • Autor a patru anteproiecte de coduri de bună practică privind principiile şi metodologia standardizării.
este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este
 
 

Noutăţi