Acasă Profesori titulari

Utilizatori Online

Avem 13 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 
SOBOR Ion
   

conf. dr. ing.


Disciplina predată: Ingineria energiilor regenerabile

 

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


  

Studii:

1965-1970: Facultatea de Energetică a Universităţii Tehnice a Moldovei, specializarea Electromecanica.

Studii postuniversitare:

1972-1976: Doctorantura U.T.M.;
1986 – Stagiu de perfecţionare, Academia Agricolă a Ukrainei, Kiev;
1987 – Stagiu de perfecţionare, Academia Agricolă Letonă, Elgava;
1991 – Stagiu de perfecţionare, Universitatea "Politehnica" Bucureşti, Facultatea de Electrotehnică;
1996 – Stagiu de perfecţionare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca şi Universitatea Tehnică Craiova, Facultatea de Electromecanică;
1998 – Stagiu de documentare INSA, Lyon, Franţa, Facultatea Politehnica din Mons, Belgia;
2001 – Stagiu de perfecţionare (o lună), Universitatea "Gheorghe Asachi", Iaşi.

Experienţă profesională:

1970-1972: Lector asistent U.T.M.
1972-1980: Lector superior U.T.M.
1980-2003: Conferenţiar universitar U.T.M.
Titularul cursurilor: Surse regenerabile de energie; Aparate electrice; Acţionări electrice.

Activităţi de cercetare:

Participant la 15 proiecte de cercetare-dezvoltare, din care menționez:
1996-1998: Conducător ştiinţific a contractului "Elaborarea pompei submersibile cu alimentare combinată: energie solara şi eoliana".
2000-2003: Executor responsabil al proiectului "Estimarea potenţialului eolian al Republicii Moldova".
2002-2003: Expert naţional în proiectul "Climate Change" UNDP/GEF Project, Moldova MOL97/G31.
2003-2004: Expert naţional în proiectul "Southern Europe Electrical System Technical Support" Project, Activity MOL-2601, "Energy Conservation Policies. Strategy Development".
2003-2004: Conducător ştiinţific al contractului "Elaborarea şi implementarea unui sistem pentru mica irigare folosind energia solară".
2004 – Executor responsabil al Proiectului "Generatoare electrice pentru surse neconvenţionale de energie".

Alte activităţi:

1997-1999: Responsabil de realizarea Proiectului TEMPUS CP0020-96: Moldova – Franţa – Belgia.
2000 – Directorul Centrului Universitar "Energie plus".
2003-2004: Consultant la elaborarea Programului Naţional de Conservare a energiei în perioada 2004-2010 şi a Proiectului Programului Naţional de implementarea a surselor regenerabile de energie în perioada 2004-2010.

Domeniu de interes curent:

– Energia eoliana şi solară.
– Generatoare electrice de mică viteză cu magneţi permanenţi.

Publicaţii:

În total – 101, inclusiv 2 manuale, 4 monografii, 14 brevete şi patente de invenţie, dintre care menţionez:
1. I. Sobor, N. Kobileatkii, C. Ghertescu. First photovoltaic sistem for small irrigation in the Republic of Moldova. Bul. Inst. Politehnic din Iaşi. Tomul L(LIV), Fasc. 5C. Electrotehnica, Energetica, Electronica, p.1430- 1435. Iaşi,-2004.
2. P. Todos, I. Sobor, A. Chiciuc, M. Grosu. Prefeasibility study for wind power production in Republic of Moldova. Bul. Inst. Politehnic din Iaşi. Tomul L(LIV), Fasc. 5A. Electrotehnica, Energetica, Electronica, p.240- 245. Iaşi,-2004
3. P.Todos, I. Sobor, A. Chiciuc. Surse regenerabile de energie în Republica Moldova: realitate şi perspective. Energetica, nr.1, 2004, p.14-18.
4. N. Kobileatkii, I. Sobor. Tendinţe moderne în tehnologia de conversie a energiei eoliene şi a energiei cinetice a curenţilor de apă. Conferinţa Tehnico-ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 8-9 oct./Univ. Teh. a Moldovei.- Ch.: Ed. UTM, 2004, p. 299-302.
5. A. Chciuc, I. Sobor. Evaluarea capacităţilor naţionale în domeniul educaţional în vederea stopării şi adaptării la fenomenul de schimbare a climei. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică Jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 8-9 oct./Univ. Teh. a Moldovei.- Ch.: Ed. UTM, 2004, p. 295-298.
6. Todos P., Sobor I., Ungureanu D., Chiciuc A., Pleşca M., Renewable energy. Feasibility study. Publishing House "CartDisact", 158 p., Chişinău, 2002 (In English and Rumanian).
7. Todos P., Sobor I., Chiciuc A., Grosu M., Processing Result of Wind Raw Data on the territory of Republic of Moldova, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, tom XLVIII (LII), fasc. 5C, p. 301-307, Iaşi, România, 2002.
8. Todos P., Sobor I., Chiciuc A., Reduction of the GHG based on the renewable energy sources implementation, Proceedings, 11th National Conference on Electric Drives, PH. Galaţi, România, October 10-12, 2002.
9. Surse regenerabile de energie. Manual. / T. Ambros, V. Arion, A. Guțu, I.Sobor, P. Todos, D. Ungureanu, Editura "Tehnica-Info", Ch.: 1999, 434 p.
10. I.Sobor. Potenţialul disponibil de energie solară în RM. Aspecte tehnologice, economice şi de mediu. Culegere de articole "Schimbarea climei: strategii, tehnologii, perspective". Min. Mediului şi Amenajerii Teritoriului; Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. - Ch.:, Bons Offices, 2001, p.78-90.
este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este
 
 

Noutăţi