Acasă Graficul procesului de studii

Utilizatori Online

Avem 35 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Economia şi gestiunea firmei

 

Profesori titulari

LOZOVANU Carolina
LUCA Nicolae


Scopul şi obiectivele cursului

Formarea unei economii de piaţă este un proces de o anumită complexitate, care necesită multe mutaţii economice şi sociale. Cu atât mai mult, funcţionarea eficientă a economiei de piaţă direct depinde de gradul de calificare, competenţă şi profesionalism a cadrelor economice.

Scopul disciplinei "Economia şi gestiunea firmei" este de a forma această gândire viitorilor economişti pe de o parte, iar pe de alta de a pune la curent studenţii cu conţinutul funcţionării întreprinderii în condiţiile economiei libere.

Obiectivele disciplinei constau în reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice aplicabile cu prioritate în funcţionarea firmei în condiţiile economiei de piaţă precum şi facilitarea formării unei concepţii economice moderne.


Profesori titulari

Prelegeri: 22 ore.
Seminare: 6 ore.
Credite: 4.

Conţinutul prelegerilor

 1. Locul şi rolul disciplinei "Economia firmei" în teoria economiei de piaţă contemporane. 0,5 ore.
 2. Întreprinderea şi baza legislativă de reglementare a activităţii ei: Esenţa, funcţiile şi clasificarea întreprinderii; Baza legislativă de reglementare a activităţii întreprinderii. 1 oră.
 3. Mediul de activitate al întreprinderii: Mediul extern de activitate; Mediul intern de activitate. 1 oră.
 4. Decizia în cadrul activităţii întreprinderii: Esenţa şi tipurile de decizii; Procesul de luare a deciziilor. 1 oră.
 5. Introducere în dirijarea activităţii întreprinderii: Esenţa şi funcţiile dirijării; Teoriile şi modelele de dirijare; Instrumentele de dirijare. 1 oră.
 6. Planificarea şi controlul în cadrul întreprinderii: Esenţa şi funcţiile planificării; Scopurile şi fazele planificării; Business-planul ca rezultat al planificării; Controlul ca instrument al dirijării. 3 ore.
 7. Organizarea în cadrul întreprinderii: Esenţa şi aproach-ul în organizarea activităţii; Structurile organizatorice şi adaptarea la condiţiile de activitate a întreprinderii.1 oră.
 8. Evidenţa în cadrul activităţii întreprinderii: Importanţa şi necesitatea evidenţei; Rezultatele activităţii întreprinderii; Evidenţa mijloacelor fixe; Evidenţa mijloacelor circulante; Evidenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii; Evidenţa rezultatelor financiare. 6 ore.
 9. Procesul de producere în cadrul întreprinderii: Esenţa procesului de producere; Fazele procesului de producere. 1 oră.
 10. Aprovizionarea şi logistica: Caracteristicele de bază ale activităţii de aprovizionare; Caracteristicele de bază ale logisticii; Metodele de planificare a aprovizionării; Metodele de planificare a logisticii. 1 oră.
 11. Marketingul în cadrul întreprinderii: Esenţa activităţii de marketing; Marketingul strategic în cadrul întreprinderii; Instrumentele politicii de comercializare. 2 ore.
 12. Investiţiile în cadrul întreprinderii: Esenţa şi clasificarea investiţiilor; Evaluarea eficienţei proiectelor de investiţii; Sursele de finanţare a investiţiilor. 1 oră.
 13. Finanţarea activităţii întreprinderii: Esenţa şi formele de finanţare; Lichiditatea întreprinderii; Finanţarea şi riscul; Sursele de finanţare şi luarea deciziei optime de finanţare. 1 oră.
 14. Dirijarea cu personalul întreprinderii: Esenţa dirijării personalului întreprinderii; Activităţile de bază în cadrul dirijării cu personalul întreprinderii; Evaluarea şi planificarea personalului. 1 oră.
 15. Recapitulare. 0,5 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. Întreprinderea şi baza legislativă de reglementare a activităţii ei. 1 oră.
 2. Evaluarea mediului extern şi intern al întreprinderii. 1 oră.
 3. Conţinutul business-planului. 1 oră.
 4. Studiu de caz "Structuri organizatorice. Plusuri şi minusuri". 1 oră.
 5. Indicatorii de eficienţă a activităţii întreprinderii. 2 ore.
 6. Evaluarea mediului de marketing al întreprinderii. 1 oră.
 7. Evaluarea proiectelor de investiţii. 1 oră.

Bibliografie

 1. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845–XII din 3 ianuarie 1992, Monitor, 1994, nr.2 art.33 modificata si completata. – 1 ex. în sala de lectură.
 2. Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni nr. 1134–XII din 2 aprilie 1997, Monitorul, 12 iunie 1997 – 1 ex. În sala de lectură.
 3. Standardele naţionale de contabilitate nr. 3, 5, Contabilitate si audit nr.1-2, 1998 – 1 ex. Sala de lectură.
 4. Ciornâi N., I. Blaj, Economia firmelor contemporane, Chişinău, 2003 – 20 ex. abonament şi sala de lectură.
 5. Dan V., Restructurarea organizării şi conducerii firmei, Bucureşti, 1993.
 6. Экономика предприятия, под редакцией О. Волкова, Москва, 1999.
 7. Экономика предприятия, под редакцией В. Семенова, Москва, 1996.
 8. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия, Москва , 1996.
 
 

Noutăţi