Acasă Plan de învăţământ Sisteme de Management a Calităţii

Utilizatori Online

Avem 7 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Sisteme de Management a Calităţii

 

Profesori titulari

ŢURCAN Iuliu


Scopul şi obiectivele cursului

În prezent calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivităţii întreprinderii. Astfel, Sistemele de Management a Calităţii ocupă un rol important în activitatea întreprinderilor, constituind un element din ce în ce tot mai necesar pentru supravieţuirea şi dezvoltarea acestora.

Cursul „Sisteme de Management a Calităţii” este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic cu aplicaţii practice care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi aferente implementării şi funcţionării Sistemului de Management al Calităţii în cadrul întreprinderilor.

În cadrul cursului „Sisteme de Management a Calităţii” se abordează esenţa, conţinutul şi importanţa promovării managementului calităţii, în special ţinând cont de particularităţile adaptării acestuia în practica managerială a Republicii Moldova.

Studierea cursului „Sisteme de Management a Calităţii” va asigura familiarizarea masteranzilor cu noţiunile şi principiile de bază a sistemelor de management a calităţii, dezvoltând abilităţi teoretice şi practice necesare pentru activitatea lor profesională.


Activităţi didactice

Prelegeri: 22 ore.
Seminare: 6 ore.
Credite: 4.

Conţinutul prelegerilor

 1. Esenţa, conţinutul şi importanţa promovării managementului calităţii. Evoluţia conceptului de management al calităţii. Abordarea teoriilor contemporane ale managementului calităţii. Principiile managementului calităţii. Funcţiile managementului calităţii. Particularităţile adaptării managementului calităţii în practica managerială a Republicii Moldova. 4 ore.
 2. Conceptul de Total Quality Management (TQM). Definirea noţiunii de calitate totală. Esenţa, rolul şi principiile TQM. Etapele de implementare a TQM. Metodele de evaluare a TQM. 2 ore.
 3. Managementul calităţii axat pe standardele seriei ISO 9000:2000. Etapele evoluţiei standardelor ISO. Definirea, structura şi domeniul de aplicare a standardelor ISO. Argumentarea indispensabilităţii Sistemului de Management al Calităţii. 2 ore.
 4. Sistemul de Management al Calităţii (SMC) conform cerinţelor ISO 9001:2000. Cerinţele standardului ISO 9001:2000 privind documentaţia SMC. Etapele elaborării şi implementării procedurilor SMC. Structura organizatorică a SMC. Întocmirea instrucţiunilor operaţionale. Elaborarea Manualului Calităţii. Auditul şi certificarea SMC. 6 ore.
 5. Sistemul HACCP – asigurarea inofensivităţii produselor alimentare. Definirea şi structura sistemului HACCP. Principiile HACCP. Etapele implementării HACCP. Importanţa şi avantajele implementării sistemului HACCP la întreprinderile din Republica Moldova. 4 ore.
 6. ISO 22000 – sistemul de management al siguranţei produselor alimentare. Definirea şi structura ISO 22000:2005. Etapele elaborării şi implementării ISO 22000. Aspecte tangente şi divergenţele dintre ISO 22000 şi Sistemul Integrat de Management. Auditul şi certificarea ISO 22000:2005. 4 ore.
 7. Sistemul „20 keys” – un instrument de îmbunătăţire şi perfecţionare continuă eficientă al întreprinderii. Esenţa şi caracteristicile sistemului „20 keys”. Etapele implementării sistemului „20 keys”. Beneficiile posibile în urma implementării sistemului „20 keys”. 2 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. Managementul calităţii axat pe standardele seriei ISO 9000:2000. Etapele evoluţiei standardelor ISO. Definirea, structura şi domeniul de aplicare a standardelor ISO. Argumentarea indispensabilităţii Sistemului de Management al Calităţii. 2 ore.
 2. Sistemul de Management al Calităţii (SMC) conform cerinţelor ISO 9001:2000. Cerinţele standardului ISO 9001:2000 privind documentaţia SMC. Etapele elaborării şi implementării procedurilor SMC. Structura organizatorică a SMC. Întocmirea instrucţiunilor operaţionale. Elaborarea Manualului Calităţii. Auditul şi certificarea SMC. 2 ore.
 3. Sistemul HACCP – asigurarea inofensivităţii produselor alimentare. Definirea şi structura sistemului HACCP. Principiile HACCP. Etapele implementării HACCP. Importanţa şi avantajele implementării sistemului HACCP la întreprinderile din Republica Moldova. 2 ore.
 4. ISO 22000 – sistemul de management al siguranţei produselor alimentare. Definirea şi structura ISO 22000:2005. Etapele elaborării şi implementării ISO 22000. Aspecte tangente şi divergenţele dintre ISO 22000 şi Sistemul Integrat de Management. Auditul şi certificarea ISO 22000:2005. 2 ore.

Bibliografie

 1. Axinte E. Asigurarea calităţii. Chişinău, 2002.
 2. Baron T., Isaic-Maniu Al., Tovissi L. ş.a. Calitate şi Fiabilitate. Manual Practic. Editura Tehnică. Bucureşti, 1988.
 3. Bohosievici C. Asigurarea calităţii. Chişinău, 2000.
 4. Burr I. W. Statistical Quality Control. Marcel Dekker. New York, 1979.
 5. Cănănău N. Calitate totală: Concepţii de bază. Chişinău, 1998.
 6. Chirilă V. Managementul calităţii. Chişinău, 2002.
 7. Ciurea S. Managementul calităţii totale: Standardele ISO 9004 comentate. Editura Economică. Bucureşti, 1995.
 8. Codex Alimentarius Food Hygiene Basic Texts. Food and Agricultural Organization of the United Nations, World Health Organization, Rome, 2001
 9. Crainic N. Calitatea & fiabilitatea produselor. Timişoara, 1997.
 10. Deming W.E. Quality, Productivity and Competitive Position. Center for Advanced Engeneering Study. Cambridge, 1982.
 11. Drummond H. The Quality Movement. What Total Quality Management Is Really All About! Kogan Page. London, 1992.
 12. Exarhos S. Managementul calităţii totale şi marketingul internaţional. Chişinău, 2001.
 13. Feigenbaum A.V. Total Quality Control. “Harvard Business Review”, noiembrie-decembrie 1956.
 14. Feigenbaum A.V. Total Quality Control. Mc.Graw-Hill. New-York, 1986.
 15. Ishikawa K. Quality and Standardization. Progress for economic success. Quality Progress, nr. 1, 1984.
 16. Juran J.M. Quality Control Handbook. Mc.Graw-Hill. New-York, 1951.
 17. Juran J.M. Upper Management and Quality. New-York, 1982.
 18. Koller J.K. Total Quality Management in Service Industry. University of Kaiserslautern. Germany, 1995.
 19. Lungu Gh., Tura L., Streit R. Calitate, control, toleranţe. Chişinău, 1994.
 20. Munro-Faure L., Munro-Faure M., Bones E. Cum să atingi standardele de calitate: Pas cu pas spre ISO 9000. Bucureşti, 1997.
 21. Olaru M. Managementul calităţii. Editura Economică. Bucureşti, 1999.
 22. Standardul Internaţional ISO 9000:2000. Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. Bruxelles, 2000.
 23. Standardul Internaţional ISO 9001:2000. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. Bruxelles, 2000.
 24. Standardul Internaţional ISO 22000:2005. Sisteme de management al siguranţei produselor alimentare. Cerinţe. Bruxelles, 2005.
 25. Traian T. Calitatea – Instrument managerial.
 26. Амиров Ю.Д., Печенкин А.Н. Оценка качества продукции и рыночная экономика // Стандарты и качества, №10. Москва, 1992.
 27. Версан В.Г., Чайка И.И Системы управления качеством продукции. Изд. Стандартов. Москва, 1988.
 28. Гиссин В.И. Управление качеством продукции. Изд. Феникс. Ростов-на-Дону, 2000.
 29. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. Изд. Стандартов. Москва, 1988.
 30. Исикава К. Японские методы управления качеством. Изд. Экономика. Москва, 1988.
 31. Крайер Э. Успешная сертификация на соответствие нормам ИСО серии 9000. Изд. Форум. Москва, 1995.
 32. Круглов М.Г., Сергеев С.К. и др. Менеджмент систем качества. Изд. Стандартов. Москва, 1997.
 33. Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. Изд. Стандартов. Москва, 1992.
 34. Свиткин М.З. От семейства стандартов ИСО 9000 к всеобщему менеджменту качества // Стандарты и качество, №9. Москва, 1997.
 35. Швец В.Е. Менеджмент качества в системе современного менеджмента // Стандарты и качество, №6. Москва, 1997.
 36. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. Изд. Стандартов. Москва, 1990.
 
 

Noutăţi