Acasă Graficul procesului de studii

Utilizatori Online

Avem 16 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Auditul şi certificarea sistemelor de management al calităţii

 

Profesor titular

GUZUN Mihail


Scopul şi obiectivele cursului

În ultimele decenii conceptul de calitate a suferit schimbări esenţiale. Tot mai mult se conştientizează adevărul: calitatea nu este doar o problemă a departamentului "Controlul calităţii" ci o preocupare a întregului personal al întreprinderii. Prin urmare, la etapa actuală problema calităţii, dintr-o problemă preponderent tehnică, se transformă tot mai mult într-o problemă managerială. Astfel, în unităţile de producţie tot mai frecvent se simte nevoia trecerii de la controlul de conformitate a calităţii produselor – adică separarea produselor bune de cele necorespunzătoare – la managementul calităţii – "activităţi coordonate care permit controlul* unei organizaţii în materie de calitate" (ISO 9000:2000). Aceasta înseamnă implicit, că valorile caracteristicilor calitative ale produselor se asigură numai prin ţinerea sub control a calităţii la scara întregii organizaţii şi în cadrul tuturor activităţilor care îşi dau concursul la realizarea produsului – marketing, proiectare, aprovizionare, producţie, desfacere, servicii etc. În contextul actual al concurenţei de piaţă, când suntem martori ai creşterii continue a exigenţelor clienţilor în ceea ce priveşte calitatea, un management care nu va percepe acest fenomen în aspectul său modern va avea tot mai puţine şanse de a-şi menţine poziţia pe piaţă. În lupta de concurenţă, însă, învinge acela, care învaţă mai repede.

Obiectivele actualului curs este de a oferi participanţilor cunoştinţele necesare care să le permită planificarea şi realizarea auditurilor interne în propriile companii în scopul verificării eficacităţii şi eficienţei sistemului de management al calităţii şi a altor sisteme de management reglementate de standardele familiei ISO.


Activităţi didactice

Prelegeri: 30 ore.
Seminare: 10 ore.
Credite: 5.

Conţinutul prelegerilor

 1. Introducere. Sisteme de management destinate pentru a demonstra conformitatea cu anumite cerinţe, reglementate de standardele ISO. Principiile de bază. 2 ore.
 2. Standardul ISO 19011:2003 "Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi al mediului". Descriere generală. Obiectivele standardului. Termeni şi definiţii. Conţinutul standardului. 2 ore.
 3. Principii de auditare. Comportamentul etic. Codul deontologic al auditorului. Cerinţele de confidenţialitate. Prezentarea corectă a constatărilor auditului şi a obstacolelor întâlnite pe parcursul auditului. Cerinţele privind responsabilitatea profesională a auditorului. Independenţa şi imparţialitatea. Utilizarea dovezilor. 2 ore.
 4. Conducerea unui program de audit. Fluxul de proces al unui program de audit bazat pe principiul PDCA. Obiectivele şi amploarea unui program de audit. Responsabilităţi, resurse şi proceduri. Activităţile principale din cadrul auditului. Implementarea programului de audit. Înregistrări ale programului de audit. Monitorizarea şi analizarea programului de audit. 2 ore.
 5. Monitorizarea şi analizarea programului de audit. Iniţierea auditului. Desemnarea conducătorului echipei de audit. Definirea obiectivelor, domeniului şi a criteriilor auditului. Determinarea fezabilităţii auditului. Selectarea echipei de audit. Recomandări pentru excluderea conflictelor de interese în procesul auditului. Stabilirea contactului iniţial cu auditatul. Efectuarea analizei documentelor. Pregătirea auditului la faţa locului. Pregătirea planului de audit. Alocarea activităţilor în cadrul echipei de audit. Pregătirea documentelor de lucru. Efectuarea auditului la faţa locului. Desfăşurarea şedinţei de deschidere. Comunicarea pe parcursul auditului. Rolul şi responsabilităţile ghizilor şi observatorilor. Rolul conducătorului echipei de audit. Rolul auditorului. Colectarea şi verificarea informaţiilor. Generarea constatărilor auditului. Pregătirea concluziilor auditului. Desfăşurarea şedinţei de închidere. Pregătirea raportului de audit. Aprobarea şi difuzarea raportului de audit. Finalizarea auditului. Urmărirea rezultatelor auditului. 8 ore.
 6. Competenţa şi evaluarea auditorilor. Aptitudini personale. Cunoştinţe şi însuşiri. Studii, experienţă profesională, instruire ca auditor şi experianţă de audit. 4 ore.
 7. Cerinţe faţă de organizaţiile certificate înaintate de către organismele de certificare. 2 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. Principii de auditare. Comportamentul etic. Codul deontologic al auditorului. Cerinţele de confidenţialitate. Prezentarea corectă a constatărilor auditului şi a obstacolelor întâlnite pe parcursul auditului. Cerinţele privind responsabilitatea profesională a auditorului. Independenţa şi imparţialitatea. Utilizarea dovezilor. 2 ore.
 2. Monitorizarea şi analizarea programului de audit. Iniţierea auditului. Desemnarea conducătorului echipei de audit. Definirea obiectivelor, domeniului şi a criteriilor auditului. Determinarea fezabilităţii auditului. Selectarea echipei de audit. Recomandări pentru excluderea conflictelor de interese în procesul auditului. Stabilirea contactului iniţial cu auditatul. Efectuarea analizei documentelor. Pregătirea auditului la faţa locului. Pregătirea planului de audit. Alocarea activităţilor în cadrul echipei de audit. Pregătirea documentelor de lucru. Efectuarea auditului la faţa locului. Desfăşurarea şedinţei de deschidere. Comunicarea pe parcursul auditului. Rolul şi responsabilităţile ghizilor şi observatorilor. Rolul conducătorului echipei de audit. Rolul auditorului. Colectarea şi verificarea informaţiilor. Generarea constatărilor auditului. Pregătirea concluziilor auditului. Desfăşurarea şedinţei de închidere. Pregătirea raportului de audit. Aprobarea şi difuzarea raportului de audit. Finalizarea auditului. Urmărirea rezultatelor auditului. 4 ore.

Bibliografie

 1. Marieta Olaru. Managementul calităţii. Bucureşti, 2003.
 2. ISO 19011:2003 "Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi al mediului"
 3. ISO 9001:2000 "Sisteme de management al calităţii. Cerinţe".
 4. ISO 14001:2004 "Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare".
 5. OHSAS 18001:2004 "Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Specificaţie".
 6. ISO 22000: 2005 (HACCP) "Sistem de management al siguranţei alimentelor".
 7. ISO 27001: 2005 "Sistem de management al securităţii informaţiei".
 
 

Noutăţi