Acasă Programe analitice Managementul Resurselor Umane

Utilizatori Online

Avem 19 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Managementul Resurselor Umane

 

Profesori titulari

CREŢU Ina


Scopul şi obiectivele cursului

Cursul "Managementul Resurselor Umane" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare şi de bază, necesare în cadrul profesional.

Scopul cursului "Managementul resurselor umane" este de a oferi cunoştinţe masteranzilor în ce priveşte administrarea şi gestionarea personalului întreprinderii, precum şi a-i învăţa să aplice cunoştinţele teoretice obţinute în cadrul întreprinderii.

Cursul prevede expunerea materialului teoretic intr-o combinare eficientă cu specificul funcţionării întreprinderilor din R. Moldova în condiţiile reale de trecere la economia de piaţă şi particularităţile managementului resurselor umane.


Activităţi didactice

Prelegeri: 24 ore.
Seminare: 8 ore.
Credite: 4.

Conţinutul prelegerilor

 1. Introducere în cursul Managementul resurselor umane. Rolul resurselor umane în cadrul organizaţiei. Definirea managementului resurselor umane. Evoluţia managementului resurselor umane. Etapele managementului resurselor umane. 2 ore.
 2. Funcţia personalului în cadrul întreprinderii. Funcţia personalului în întreprinderile din Republica Moldova. Tipuri de organizare a Departamentului Resurselor Umane. Funcţiile Departamentului Resurse Umane şi evaluarea eficienţei activităţii acestuia. Documentaţia Departamentului Resurse Umane. 2 ore.
 3. Planificarea strategică a resurselor umane şi analiza posturilor. Politica în domeniul managementului resurselor umane. Strategii în domeniul managementului resurselor umane. Planificarea strategică a resurselor umane. Post: noţiune şi principalele componente. Elaborarea Fişelor de Post. 2 ore.
 4. Recrutarea, selecţia şi angajarea personalului. Recrutarea – activitatea de bază a procesului de asigurare cu personal. Selecţia personalului: noţiune şi etapele de bază. Angajarea personalului. Adaptarea la muncă a personalului. 3 ore.
 5. Evaluarea performanţelor, instruirea şi planificarea carierei personalului. Evaluarea performanţelor angajatului: noţiune, importanţa şi metode de evaluare. Organizarea instruirii şi pregătirii profesionale a personalului. Promovarea şi planificarea carierei personalului. 3 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. Funcţia personalului în cadrul întreprinderii. Funcţia personalului în întreprinderile din Republica Moldova. Tipuri de organizare a Departamentului Resurselor Umane. Funcţiile Departamentului Resurse Umane şi evaluarea eficienţei activităţii acestuia. Documentaţia Departamentului Resurse Umane. 1 oră.
 2. Planificarea strategică a resurselor umane şi analiza posturilor. Politica în domeniul managementului resurselor umane. Strategii în domeniul managementului resurselor umane. Planificarea strategică a resurselor umane. Post: noţiune şi principalele componente. Elaborarea Fişelor de Post. 1 oră.
 3. Recrutarea, selecţia şi angajarea personalului. Recrutarea – activitatea de bază a procesului de asigurare cu personal. Selecţia personalului: noţiune şi etapele de bază. Angajarea personalului. Adaptarea la muncă a personalului. 1 oră.
 4. Evaluarea performanţelor, instruirea şi planificarea carierei personalului. Evaluarea performanţelor angajatului: noţiune, importanţa şi metode de evaluare. Organizarea instruirii şi pregătirii profesionale a personalului. Promovarea şi planificarea carierei personalului. 1 oră.

Bibliografie

 1. Creţu I. Managementul Resurselor Umane. Note de Curs. Chişinău, UTM, 2007.
 2. Bîrcă A. Managementul Resurselor Umane. Chişinău, ASEM, 2005.
 3. Manolescu A. Managementul Resurselor Umane. Bucureşti, Editura Economică, 2001.
 4. Moldovan-Scholz M. Managementul Resurselor Umane. Bucureşti, Editura Economică, 2000.
 5. Lefter V., Manolescu A. Managementul Resurselor Umane. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.
 6. www.venividi.org/cretu
 7. Pitariu H. Managementul Resurselor Umane: Evaluarea performanţelor profesionale. Bucureşti, Editura All-Beck, 2000.
 8. Burloiu P. Economia şi organizarea ergonomică a muncii. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1990.
 9. Burloiu P. Managementul Resurselor Umane. Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997.
 10. Mathis R.L, Nica P., Rusus C. Managementul Resurselor Umane. Bucureşti, Editura Economică, 1997.
 11. Rotaru A. Managementul Resurselor Umane. Iaşi, Editura Sedcom Libris, 1998.
 12. Lefter V., Manolescu A, etc. Managementul Resurselor Umane: Studii de caz, probleme, teste. Bucureşti, Editura Economică, 1999.
 13. Jalencu M. Managementul Resurselor Umane. Chişinău, UCCM, 2003.
 14. Bîrcă A. Salarizarea personalului. Chişinău, ASEM, 2001.
 15. Remizov, Poleakov Călăuza economistului în problemele muncii. Chişinău, 1992.
 16. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. Москва, Юристь, 2003.
 17. Журавлев П.В., Карташов С.А. и др. Технология управления персоналом (Настольная книга менеджера). Москва, Экзамен, 2000.
 18. Управление персоналом организации. Учебник. Под редакцией Кибанова А.Я. Москва, Инфра-М, 1998.
 19. Моргунов Е. Управление персоналом: исследования, оценка, обучение. ЗАО Бизнес Школа Интел Синтез; Москва, 2000.
 20. Кочеткова А.И. Психологические основы современного управления персоналом. Москва, Зерцало, 1999.
 21. Щур Д.Л., Труханович Л.В. Кадры предприятия: 300 образцов должностных инструкций. Практическое пособие Москва, Дело и Сервис, 2000.
 22. Щур Д.Л., Труханович Л.В. Кадры предприятия: 60 образцов положений об отделах и службах. Практическое пособие Москва, Дело и Сервис, 2000.
 23. Гурьянов С.Х., Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду. Москва, Экономика, 1982.
 24. Набатников В.М. Нормирование труда рабочих на предприятиях пищевой промышленности. Учебник. Москва, Колос, 1992.
 25. Бычин С.С., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. Москва, Экзамен, 2003.
 26. Codul Muncii al Republicii Moldova din 01.10.03.
 27. Legea Salarizării şi acte normative în domeniul remunerării muncii.
 
 

Noutăţi