Acasă Graficul procesului de studii

Utilizatori Online

Avem 31 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Control statistic al calităţii

 

Profesor titular

NUCĂ Ilie


Scopul şi obiectivele cursului

Disciplina "Control Statistic al Calităţii" reprezintă un curs teoretico-aplicativ pentru formarea unor cunoştinţe avansate şi abilităţilor practice de utilizare a metodelor contemporane de control al calităţii.

Scopul cursului constă în însuşirea tehnologiilor contemporane computerizate de control al calităţii şi analiză a proceselor de producere, formarea aptitudinilor teoretice şi practice de utilizarea a metodelor moderne statistice de control al calităţii.

Sarcinile cursului constau în identificarea conceptelor şi metodelor statistice de control a calităţii produselor şi proceselor, prezentarea modului de folosire în practică a primelor, înţelegerea modului în care controlul statistic al proceselor contribuie la creşterea competitivităţii ei pe piaţă, formarea culturii controlului calităţii cu ajutorul tehnologiilor moderne automatizate. Se urmăreşte însuşirea de către studenţi a noţiunilor de bază ale statisticii generale, a metodelor de prelucrare şi interpretare statistică a datelor experimentale, astfel încât să se obţină concluzii si modele valabile pentru calitatea proceselor şi căilor de sporirea a calităţii.


Activităţi didactice

Prelegeri: 30 ore.
Seminare: 10 ore.
Credite: 5.

Conţinutul prelegerilor

 1. STANDARDUL ISO 9000. INDICI DE CALITATE ŞI PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII. Rolul şi sarcinile discipline. Standardele ISO 9000. Managementul calităţii ca parte integră a gestiunii proceselor şi întreprinderilor. Noţiuni principale. Indici de calitate. Metode de măsurare a indicilor de calitate. Metode statistice a controlului calităţii. 2 ore.
 2. BAZELE STATISTICII. CONCEPTE DE BAZĂ. OBSERVAREA, SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA SERIILOR STATISTICE. Bazele statisticii şi concepte de bază: Populaţia statistică, Variabila statistică, Observarea statistică, Seria statistică. Probabilitate. Verosimibilitate. Observarea, sistematizarea şi prezentarea seriilor statistice. Reprezentări grafice: Histograma, Poligonul frecvenţelor, Diagramele de structură, Cercul de structură, Diagramele prin benzi (barchart), Cronograma (historiograma), Norul statistic, Cartograma şi cartodiagrama. 2 ore.
 3. SOFT-WARE SPECIAZATE DE STATISTICĂ. Prezentarea generală a pachetelor Statistica, SPSS, MiniTab. Construirea tabelelor electronice cu date statistice. Procesare elementara a tabelelor electronice. Crostabularea tabelelor. Calcularea parametrilor statistici generali. Prezentarea grafică a seriilor statistice. 2 ore.
 4. METODE STATISTICE DE CONTROL AL CALITĂŢII. Culegerea şi stocarea informaţiei. Fişe de control calitate. Analiza proceselor. Planificare experiment. Analiza anchetelor în gestiunea calităţii. Metodele inteligenţei artificiale (reţele neuronale) de culegere a informaţiei. 2 ore.
 5. INSTRUMENTELE PRINCIPALE DE CONTROL AL CALITĂŢII. Histograma. Diagrama Pareto. Diagrama de dispersie. Fişe de control. Diagrama de cauzalitate a lui Isikava. Stratificare. Funcţie de pierderi Tagucci. 4 ore.
 6. METODA DE CONTROL A CALITĂŢII SIX SIGMA (6Sigma). Metodologia "6Sigma": definire, prezentare generală. Corespondenţa dintre metrica “6Sigma” si rata defectivă. Fisele de control, ca instrument al metodologiei "6Sigma". Aplicaţii informatice. 4 ore.
 7. METODE STATISTICE DE REGLAREA A PROCESELOR TEHNOLOGICE. Controlul după criterii cantitative. Controlul după criterii alternative (număr defecţiuni). Analiza preventivă a stării procesului tehnologic. Controlul de primire. Controlul selectiv. Calitatea măsurării. Aplicaţie practica (elaborarea planului controlului selectiv). 2 ore.
 8. FIABILITATEA ŞI CERCETAREA REFUZELOR. Fiabilitate. Exemplu clasic. Metode de calcul a indicilor de fiabilitate în baza încercărilor test. Estimarea parametrilor legii exponenţiale. Intervale de încredere ale parametrilor legii exponenţiale. 2 ore.
 9. SISTEME DE CONTROL AL CALITĂŢII ÎN INDUSTRIE. Structura sistemului de calitate. Formare politicii de calitate. Structurarea funcţiilor de calitate. Controlul curent al calităţii. Controlul statistic al proceselor (Statistical Process Control - SPC).Analiza proceselor de producere. Sistemul de control al calităţii STATISTICA- SEWSS (reducerea rebutului, măsuri de preventive a defectelor şi rebutului, determinarea cauzele, calcul indici de admitere, monitoring sistemic, rapoarte referitor la calitate). 4 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. METODE STATISTICE DE CONTROL AL CALITĂŢII. Culegerea şi stocarea informaţiei. Fişe de control calitate. Analiza proceselor. Planificare experiment. Analiza anchetelor în gestiunea calităţii. Metodele inteligenţei artificiale (reţele neuronale) de culegere a informaţiei. 1 oră.
 2. INSTRUMENTELE PRINCIPALE DE CONTROL AL CALITĂŢII. Histograma. Diagrama Pareto. Diagrama de dispersie. Fişe de control. Diagrama de cauzalitate a lui Isikava. Stratificare. Funcţie de pierderi Tagucci. 1 oră.
 3. METODA DE CONTROL A CALITĂŢII SIX SIGMA (6Sigma). Metodologia "6Sigma": definire, prezentare generală. Corespondenţa dintre metrica "6Sigma" si rata defectivă. Fisele de control, ca instrument al metodologiei "6Sigma". Aplicaţii informatice. 2 ore.
 4. METODE STATISTICE DE REGLAREA A PROCESELOR TEHNOLOGICE. Controlul după criterii cantitative. Controlul după criterii alternative (număr defecţiuni). Analiza preventivă a stării procesului tehnologic. Controlul de primire. Controlul selectiv. Calitatea măsurării. Aplicaţie practica (elaborarea planului controlului selectiv). 1 oră.
 5. FIABILITATEA ŞI CERCETAREA REFUZELOR. Fiabilitate. Exemplu clasic. Metode de calcul a indicilor de fiabilitate în baza încercărilor test. Estimarea parametrilor legii exponenţiale. Intervale de încredere ale parametrilor legii exponenţiale. 1 oră.
 6. SISTEME DE CONTROL AL CALITĂŢII ÎN INDUSTRIE. Structura sistemului de calitate. Formare politicii de calitate. Structurarea funcţiilor de calitate. Controlul curent al calităţii. Controlul statistic al proceselor (Statistical Process Control - SPC).Analiza proceselor de producere. Sistemul de control al calităţii STATISTICA- SEWSS (reducerea rebutului, măsuri de preventive a defectelor şi rebutului, determinarea cauzele, calcul indici de admitere, monitoring sistemic, rapoarte referitor la calitate). 2 ore.

Bibliografie

 1. Buiga, A., Metodologie de sondaj şi analiza datelor în studiile de piaţă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.
 2. Florea I., Parpucea I., Buiga A., Statistică descriptivă, Ed. Continental, Cluj-Napoca, 1998.
 3. V. Craiu, Statistica Matematica Partea I (Repartitii, selectie, estimarea punctuala) Ed.Universitatii Buc.,1997.
 4. V. Craiu, V. Paunescu, Elemente de statistica matematica cu aplicatii, Ed. Mondo-Ec, 1998.
 5. Văduva, I., Analiză dispersională, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1970.
 6. Văduva, I., Modele de simulare cu calculatorul, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1977.
 7. Abraham, B., & Ledolter, J. Statistical methods for forecasting. New York: Wiley. 2003.
 8. Montgomery, D. C., Design and analysis of experiments. New York: Wiley. 2000.
 9. Montgomery D.C., Introduction to statistical quality control, Wiley, 1996.
 10. Brockewell, Peter J., Davies, Richard A., Time Series: Theory and Models, Springer Verlag, New York, 1987.
 11. Hastie, T., Tibshirani R., Friedman, J. The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference and Prediction, Springer-Verlag, New York.2002.
 12. Боровиков В. П. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере:..— СПб.: Питер, 2003.— 688 с.
 13. Исикава К. Японские методы управления качеством:. М.:Экономика, 1998.
 14. Глудкин О.П., Горбунов Н.М. и др. Всеобщее управление качеством. М. Радио и связь, 1999.
 15. Адлер Ю.П., Полховская Т.М. и др. Управление качеством. Семь простых методов; М. 2001.
 16. Жулинский С.Ф.Ю, Новиков Е.С. и др. Статистические методы в современном менеджменте качества. М. Фонд «Новое тысячелетие» 2001.
 17. Закирова А.Р. Статистические методы контроля и управления качеством. Казань., 2004.
 18. Ефимов, В. В. Управление качеством: учебное пособие. –Ульяновск:, 2000. – 141 с.
 19. Ефимов, В. В. Статистические методы в управлении качеством продукции:. – Ульяновск:, 2002. – 232 с.
 20. Веткасов, Н. И. Статистический приемочный контроль качества продукции: Сборник лабораторных работ. – Ульяновск:, 2005.
 21. www.statistics.com
 22. www.iso.org
 23. www.ifan.org
 24. www.cenorm.be
 25. www.stq.ru
 26. www.sps-consulting.ru
 
 

Noutăţi