Acasă Plan de învăţământ Modele şi Soft-uri de Simulare a Sistemelor Dinamice

Utilizatori Online

Avem 3 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Modele şi soft-uri de simulare a sistemelor dinamice

 

Profesori titulari

NUCĂ Ilie


Scopul şi obiectivele cursului

Cursul "Modele şi soft-uri de simulare a sistemelor dinamice" destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare şi de bază, necesare în cadrul profesional.

Obiectivele disciplinei constau in crearea cunoştinţelor si deprinderilor practice de formulare a problemelor, obţinerea relaţiilor matematice reieşind din fizica proceselor cu considerarea ipotezelor de simplificare, elaborarea algoritmului si programului de calcul, simularea pe calculator si analiza rezultatelor obţinute. Deosebit de important este studierea soft-urilor performante şi formarea abilităţilor practice de utilizare a acestora la proiectare şi simularea sistemelor electromecanice.


Activităţi didactice

Prelegeri: 30 ore.
Seminare: 10 ore.
Credite: 5.

Conţinutul prelegerilor

 1. ROLUL ŞI FUNCŢIILE MODELĂRII. Noţiune de model şi modelare. Noţiune de sistem. Sistem dinamic. Clasificarea sistemelor. Metoda sistemică. Clasificarea modelelor. Etapele de elaborare a modelelor. Proprietăţile modelelor. 2 ore.
 2. BAZELE MATEMATICE ALE TEORIEI SISTEMELOR. Descrierea matematică a sistemelor. Evidenţa perturbaţiilor şi erorilor de măsurare. Criteriile de calitate ale sistemului. Regulatoare şi filtre. Modelarea dispozitivelor digitale. 4 ore.
 3. SOFT-URI MODERNE DE SIMULARE A SISTEMELOR DINAMICE. Prezentare generală a soft-urilor de simulare a sistemelor dinamice. Mediul de programare şi simulare MatLab-Simulink. Elementele de programare în MatLab. Programarea vizuală Simulink. Biblioteca de blocuri ale pachetului Simulink. Elaborarea unui model Simulink. 2 ore.
 4. MODELAREA SISTEMELOR CU COMANDA MODALĂ. Principiul de comandă modală. Sinteza regulatorului modal. Modelarea observatorului. Sinteza observatorului. 4 ore.
 5. MODELAREA SISTEMELOR ELECTROTEHNICE. Softul SimPowerSystems (SPS) de modelare a sistemelor electrotehnice de putere. Biblioteca de blocuri tipice: elemente electrice, convertoare, maşini electrice, măsurători. Construirea modelului SPS. Măsurare curenţilor, tensiunilor şi puterilor. Analiza armonică a semnalelor. 4 ore.
 6. METODA MULŢIMILOR FUZZY DE MODELARE A SISTEMELOR. Noţiuni principale ale mulţimilor fuzzy. Metoda de comandă fuzzy a sistemelor adaptive. Regulatoare fuzzy. Softul Fuzzy Logic Toolbox. 4 ore.
 7. METODA REŢELELOR NEURONALE DE MODELARE A SISTEMELOR. Reţele neuronale şi utilizarea lor în comandă sistemelor complexe. Neuron biologic. Modelul neuronului. Clasificarea şi arhitectura. Metode de instruire a reţelelor neuronale. Sisteme neuronale cu comandă după criterii optime. Softul Neural Network Toolbox. 4 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. SOFTURI MODERNE DE SIMULARE A SISTEMELOR DINAMICE. Prezentare generală a soft-urilor de simulare a sistemelor dinamice. Mediul de programare şi simulare MatLab-Simulink. Elementele de programare în MatLab. Programarea vizuală Simulink. Biblioteca de blocuri ale pachetului Simulink. Elaborarea unui model Simulink. 2 ore.
 2. MODELAREA SISTEMELOR ELECTROTEHNICE. Softul SimPowerSystems (SPS) de modelare a sistemelor electrotehnice de putere. Biblioteca de blocuri tipice: elemente electrice, convertoare, maşini electrice, măsurători. Construirea modelului SPS. Măsurare curenţilor, tensiunilor şi puterilor. Analiza armonică a semnalelor. 2 ore.
 3. METODA MULŢIMILOR FUZZY DE MODELARE A SISTEMELOR. Noţiuni principale ale mulţimilor fuzzy. Metoda de comandă fuzzy a sistemelor adaptive. Regulatoare fuzzy. Softul Fuzzy Logic Toolbox. 2 ore.
 4. METODA REŢELELOR NEURONALE DE MODELARE A SISTEMELOR. Reţele neuronale şi utilizarea lor în comandă sistemelor complexe. Neuron biologic. Modelul neuronului. Clasificarea şi arhitectura. Metode de instruire a reţelelor neuronale. Sisteme neuronale cu comandă după criterii optime. Softul Neural Network Toolbox. 2 ore.

Bibliografie

 1. Sorin Larionescu. Modelarea sistemelor: Management. Automatizare. Procese. –Ed.Draft, 2008.
 2. M. Voicu. Tehnici de analiză a stabilităţii sistemelor automate.- Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986.
 3. V.Tiponuţ, C-D.Căleanu. Reţele neuronale. Arhitectura şi algoritmi. –Ed.Politehnica, Timişoara, 2002.
 4. C-D.Căleanu, V.Tiponuţ. Reţele neuronale. Aplicaţii. –Ed.Politehnica, Timişoara, 2002.
 5. Murthy D. N. P., Rodin E. Y. - Mathematical Modelling, Pergamon Press, 1990.
 6. Demuth H., Beale M. Neural Network Tollbox. User’s Guide. The Mathwrks Inc., 1998.
 7. Muller B., Reinhardt J. Neural Networks. An introduction. — Berlin: Springer,Verlag, 1991.
 8. Hugh Jack. Dynamic System Modeling and Control/ MIT Opencourseware website. Draft Version 2.6, 2004.
 9. Бусленко Н.П. Моделированиесложных систем. М.: Наука, 1978. -399 с.
 10. Советов Б.Я. Моделирование систем. М.: Высш.шк., 2001. -343 с.
 11. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1987.
 12. Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике. История, теория, практика.-Л.:Наука, 1984.- 190 с.
 13. Гнеденко Б.В. Математика и контроль качества продукции. -.М.:Знание, 1978. -64 с.
 14. Алиев Р.А. Управление производством при нечеткой их исходной информации. –М.: Энегргоатмиздат, 1991. -240 с.
 15. Куропаткин П.В. Оптимальные и адаптивные системы. М.: Высш.шк., 1980. -288 с.
 16. Справочник проектировщика АСУ ТП/ Под ред.Г.Л.Смилянского. М.: Машиностроение, 1983. -527 с.
 17. www.mathworks.com
 18. www.exponenta.ru
 
 

Noutăţi