Acasă Profesori titulari

Utilizatori Online

Avem 41 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 
GUŢU Vladimir
   

prof. dr. hab.

 

Disciplina predată: Pedagogie şi psihologie


E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


 

Diplome de studii, titluri ştiinţifice/academice:

1999: Profesor universitar,Comisia Superioară de Atestare, Chişinău, Moldova.
1996: Doctor habilitat în pedagogie (13.00.01), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău.
1990: Conferenţiar, Universitatea Pedagogică "I. Creangă", Chişinău.
1989: Cercetător ştiinţific superior, Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice, Chişinău.
1983: Doctor în pedagogie (13.00.02), Academia de Ştiinţe Pedagogice, Moscova.
1975: Universitatea Pedagogică "I. Creangă".

 

Studii:

1980-1983: Aspirantura pe lângă Academia de Ştiinţe Pedagogice, Moscova.
1971-1975: Universitatea Pedagogică "I. Creangă", Chişinău.
1961-1971: Şcoala generală, s.Căinarii–Vechi.

Activitate profesională:

2008–prezent: decan facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău.
2001–2008: Şef catedră Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Stat din Moldova.
2000–2001: Şef Departament, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
1992–1999: Director adjunct, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău.
1999–1992: Şef laborator, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău.
1983–1999: Colaborator ştiinţific superior, cercetător ştiinţific superior, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău.
1980–1983: Doctorand, Academia de Ştiinţe Pedagogice, Moscova.

Activităţi adiţionale:

2003 – prezent: Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în pedagogie, Universitatea de Stat din Moldova.
1997-2001: Coordonator ştiinţific, Consiliul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, Ministerul Educaţiei din Republica Moldova.
2000-2003: Preşedintele Comisiei de Experţi pe lângă Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Chişinău.
1995-2002/2003: Membru Consiliilor Ştiinţifice Specializate pe lângă Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport.
1998-2003: Formator Naţional în cadrul Proiectului Reformei Învăţământului General, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul Republicii Moldova.
2003 – prezent: Expert al Băcnii Mondiale în domeniul învăţământului.
2004 – prezent: Membrul Asambleiei pe lângă Academia de ştiinţe al Republicii Moldova.

Activităţi în cadrul proiectelor:

1997-2003: Coautor şi coordonator ştiinţific al Proiectului Reformei Învăţământului general finanţat de Banca Mondială şi Guvernul Republicii Moldova.
2001-2003: Consultant local în cadrul Proiectului Reformei Învăţământului Agrar, TACIS.
2000-2003: Coordonator de Proiect "Elaborarea şi Implementarea Curriculumului Universitar", finanţat de Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Chişinău.
2003: Consultant educaţional în cadrul Proiectului "Studentul – viitor pedagog: faţă în faţă cu şcoala", finanţat de Fundaţia Soros.
2002 – prezent: Colaborator ştiinţific superior în cadrul Proiectului "Elaborarea standartelor educaţionale pentru învăţământul universitar", finanţat de Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Dezvoltare Tehnologică, Chişinău, Proiectului "Teoria şi metodologia evaluării în învăţământul superior".

Domenii de activitate ştiinţifică:

Politicii educaţionale:
 • Proiectarea şi Dezvoltarea Învăţământului;
 • Reforma sistemelor educaţionale;
 • Managementul schimbării în domeniul educaţional;
 • Evaluarea şi monitorizarea în învăţământ;
 • Management educaţional.
Curriculumul educaţional:
 • Teleologia pedagogică;
 • Proiectarea şi dezvoltarea curriculumului;
 • Conţinuturi educaţionale;
 • Tehnologii educaţionale active şi interactive;
 • Evaluarea performanţelor şcolare.
Pedagogia învăţământului universitar:
 • Standarde profesionale;
 • Metodologia predării –învăţării- evaluării;
 • Management instituţional.
Coordonare ştiinţifică:
1997 – prezent: a pregătit 13 doctori în ştiinţă şi 2 doctori habilitaţi în pedagogie.

Stagii, vizite de informare:

2002, iulie: "Managementul Învăţământului Universitar", Universitatea din Alicante (Spania).
2001, iunie: "Proiectarea curriculumului Învăţământului Agrar", colegiul Regal, Anglia.
1999: "Realizarea cercetărilor aplicative", Bulgaria.
1998: Institutul de Curriculum, Olanda.
1998: Institutul de Evaluare, Olanda.
1997: Universitatea din Cambridge, Anglia.
1997, mai-iunie: Evaluarea sistemului educativ "Centrul Internaţional de Studii Pedagogice", Paris (Franţa).

Publicaţii în domeniul învăţământului şi politicilor educaţionale:

Autor şi coautor a circa 150 lucrări (monografii, manuale, curricula, studii, articole ştiinţifice) printre care:
1. Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova, Monitorul oficial, 1995.
2. Legea Învăţământului, Monitorul oficial, 1995.
3. Programul Naţional de dezvoltare a învăţământului în Republica Moldova Compendiu, Ministerul Educaţiei, 1997.
4. Concepţia educaţiei în Republica Moldova, Ministerul Educaţiei, 1999.
5. Bazele ştiinţifice ale dezvoltării învăţământului în Republica Moldova, Prometeu, 1998 (monografie colectivă).
6. Proiectarea curriculumului de bază, Tip Cim, 1998.
7. Curriculum de bază, Tip Cim, 1999.
8. Teoria şi metodologia curriculumului Universitar, USM, 2000.
9. Managementul schimbării în cadrul educaţional, Chişinău, 2005.
10. Management al calităţii, Chişinău, USM, 2005.
11. Strategia Naţională de dezvoltare a învăţământului superior în contextul Procesului de la Bologna, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, 2005.
12. Concepţia modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova (proiect), Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, 2005.

Participarea la conferinţe:

Participant la mai multe conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
 • Sametul "Învăţământul în lumea contemporană", Dacar, 2000.
 • Conferinţa "Sistemul de evaluare în Europa", Praga, 2000.
 • Conferinţa "Educaţia pentru toţi", Varşovia, 2001.
 • Conferinţa "Problema standardelor în învăţământ", Minsc, 2003.
 • Etc.
este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este
 
 

Noutăţi