Acasă Profesori titulari

Utilizatori Online

Avem 32 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 
LOZOVANU Carolina
   

lec. sup., dr.

 

Disciplina predată: Economia şi gestiunea firmei


E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


 

Studii, stagii ştiinţifice şi profesionale:

1984-1994: Liceul româno-francez "Gh. Asachi", m. Chişinău.
1994-1999: Universitatea Tehnică a Moldovei, inginer economist (Economie şi management în industria alimentară).
1997-2000: Academia de Studii Economice a Moldovei, economist (Bănci şi Burse de valori).
1999-2002: Doctorantura cu frecventa la zi, Universitatea Tehnică a Moldovei.
2001: Stagiere Şcoala Superioara Agricolă Nantes, Universitatea Rennes-2, Franţa.
2008: Cursuri de pregătire a consultanţilor ipotecari certificaţi, USAID, Moldova.

Activitate profesională:

1999-2002: lector asistent, catedra EMI, UTM.
2002  2008: lector superior, catedra EMI, UTM.
2008  prezent: conferenţiar universitar, UTM.

2000-2002: ARIA, consultant, proiectul TACIS nr. SCRE/nr. 54 "Asistenţa întreprinderii în implementarea sistemului de calitate ISO 9000 în vederea obţinerii ulterioare a certificatului de calitate şi în implementarea programelor de îmbunătăţire a productivităţii şi de dezvoltare a sistemelor de management şi de calitate".
2003-2005: ProEra Grup S.R.L., consultant, proiectul "Elaborarea metodologiei de calculare a costurilor şi tarifelor pentru serviciile prestate de OCT".
04.2001-05.2001: UTM, CP-20513-99 "Economie aplicată pentru inginerii din industria agroalimentară".

Activitate administrativă:

2006-2008: Şef Comisia de Management al Calităţii, Facultatea Inginerie Economică şi Business, UTM.
2008 – prezent: Şef-adjunct Departamentul Didactico-Metodic, Ciclul II, Masterat.

Titluri didactice şi ştiinţifice:

2005: Doctor în stiinţe economice, conferit de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, R. Moldova.

Activităţi de cercetare:

1999-2005: lucrul asupra tezei de doctor cu tema "Restructurarea industriei lactatelor prin integrarea producerii, prelucrării şi comercializării producţiei".
1999 prezent: conducător ştiinţific a lucrărilor ştiinţifice şi a tezelor ale studenţilor Facultăţilor Tehnologie şi Management în Industria Alimentară şi Inginerie Economică şi Business.

 

Publicaţii:

Publicaţii în reviste ştiinţifice, culegeri de lucrări şi rapoarte ştiinţifice 13, monografii 1, lucrări metodice 8.
 1. Restructurarea prin integrare în industria laptelui, USM, Chişinău, 2006, coautor L.Bugaian.
 2. Strategia de integrare în clastru, Economie şi Sociologie, nr. 3 2004, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 2004.
 3. Strategii de restructurare prin integrare la nivelul colectării, fabricării şi distribuţiei produselor finite, Economica, nr. 4 2004.
 4. Evaluarea posibilităţilor de integrare în clastru a industriei de prelucrare a laptelui a Republicii Moldova, Economie şi Sociologie, nr. 2 2004, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 2004.
 5. Aplicarea analizei "Diamant" pentru evaluarea posibilităţilor de integrare în clastru a industriei lactatelor, Conferinţa Jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 8-9 octombrie, vol. I, Culegere de articole, ed. UTM, Chişinău, 2004.
 6. Cooperativele – sursa de salvare a bazei de materii prime pentru industria laptelui?, Dimensiunile managementului aprovizionării în contextul economiei contemporane, conf. int. (14-15 mai 2004, Chişinău), vol. II, ed. ASEM, Chişinău, 2004.
 7. Industria laptelui – privire de ansamblu, Dimensiunile managementului aprovizionării în contextul economiei contemporane, conf. int. (14-15 mai 2004, Chişinău), vol. II, ed. ASEM, Chişinău, 2004.
 8. Quasy – integrarea – soluţia pentru industria lactatelor, Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Studenţilor şi Doctoranzilor – 18 noiembrie, rezumatul lucrărilor, vol. III, ed. UTM, Chişinău, 2003.
 9. Sistemele de distribuţie verticală – parte componentă a integrării pe verticală, Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Studenţilor şi Doctoranzilor - rezumatele lucrărilor, vol. III, ed. UTM, Chişinău, 2002.
 10. The importance of cooperatives for agribusiness restructuring, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, tomul XLVIII (LII), supliment I, 2002, publicat de Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi, 2002.
 11. Restructurarea prin integrarea producerii, prelucrării şi comercializării în industria lactatelor, Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare. Culegeri de lucrări ştiinţifice ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale TMCR 2001, 23-25 mai, 2001, Vol. 5, ed. UTM, Chişinău 2001.
 12. Calitatea – motor al competitivităţii moderne, Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare. Culegeri de lucrări ştiinţifice ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale TMCR 2001, 23-25 mai, 2001, Vol. 5, ed. UTM, Chişinău, 2001, coautor S. Popelniţchi.

 

Competenţă lingvistică:

Româna, Rusa, Franceza, Engleza.
este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este este
 
 

Noutăţi