Utilizatori Online

Avem 5 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 


Actele necesare

Pentru înscrierea la programul de masterat, candidatul va trebui să prezinte următoarele acte:

  • cererea cu indicarea specializării ;
  • diploma de finalizare a studiilor universitare, în original şi o copie, cu anexa respectivă sau suplimentul la diplomă;
  • buletinul de identitate în original şi o copie;
  • adeverinţă medicală tip (nr. 086-u), eliberată în anul 2008;
  • fişa personală de evidenţă a cadrelor ;
  • 4 fotografii color, 3 x 4 cm;
  • copia carnetului de muncă, dacă persoana este angajată.

 

 

 
 

Noutăţi